OFM-37

Win R37 000 with OFM’s THE 37!

This year, OFM celebrates 37 years of the Sound of Your Life, and as we’ve also marked 2023 as ‘showtime’, Central South Africa’s number one commercial radio station brings our listeners another exciting competition with a chance to win R37 000 cash this August.

From Wednesday, 2 August 2023, OFM will play a montage of 37 songs on air, which have to correctly identified, in order, to enter for a chance to win the R37 000 cash.

The first 100% correct entry received will be awarded the prize. Should no correct entry be received, a dividend corresponding to the number of correct songs (in order) will be paid out. Each song is worth R1000.

Entries for THE 37 competition on OFM will open at 09:00 on Thursday, 10 August 2023 and close at midnight on Sunday, 27 August 2023. Only one entry per participant will be allowed.

Audio of the montage will be made available on ofm.co.za on Wednesday, 16 August 2023.

The winner will be announced on the Good Morning Breakfast (weekdays, 06:00 – 09:00) on 30 August 2023 followed by a playout of all 37 of the songs featured in the montage.

OFM Sales and Marketing Manager Anchen Lintvelt believes birthdays should always be celebrated: “And, when it comes to celebrations and rewards we know just how to do it! This campaign will also add tremendous value to our advertisers as listeners will be hooked on the Sound of Your Life as they follow and participate in this exciting competition.”

Programme Manager Tim Thabethe believes THE 37 will be a conversation point across Central South Africa. “Listeners will traverse a multitude of emotions when trying to identify the 37 songs to gain the R37 000 reward. This competition was designed that way and with fun in mind. We can only hope that someone has what it takes to be awarded the entire R37 000 up for grabs.”

Content Manager, Elzette Boucher-Krüger notes that OFM has waived its 60 day winner exclusion rule in order to give everyone a chance to participate: “So even recent winners can try their luck. We’ve also created a crib sheet for listeners to fill in while they listen to the montage and try to figure out which songs are playing in which order. I can’t wait to see the results and which music guru wins!”

For more information email marketing@ofm.co.za.

Why OFM

OFM, the Sound of Your Life, is Central South Africa’s premier commercial radio station, offering a mix of music, news, and entertainment. The station celebrated 35 years in the broadcasting industry in 2021. OFM is part of the Central Media Group, with its head office in Bloemfontein, and a satellite studio in Welkom.

The station serves the affluent SEM 7-10 economically active marketplace with a broadcast footprint across the Free State, Northern Cape, southern Gauteng and North West. OFM is synonymous with the people of Central South Africa, and includes a full spectrum of listeners, from urban working moms and dads to corporate professionals, as well as rural communities and agricultural producers.

The station has an incredibly loyal and supportive audience. OFM enjoys one of the highest occurrences of time spent listening to the radio in South Africa. This is achieved by the station’s great music offerings – such as playing listeners their favourite songs on the Request Network and counting down Central South Africa’s 30 biggest hits on the Central SA Top 30.

OFM offers several niche features – including a dedicated agricultural programme with three additional agricultural news updates a day, as well as a dedicated business programme with two additional economic news updates throughout the day.

Sport is close to OFM listeners’ hearts and is what brings much of Central South Africa together. The station is a proud partner, sponsor, and supporter of the Cheetahs, Griquas, and Leopards rugby teams as well as the Knights, Heat and Dragons cricket teams. OFM is committed to living the real good life, while at the same time helping Central South Africans to live their best lives.

Wen R37 000 met OFM se THE 37!

Vanjaar vier OFM 37 jaar van Die Klank van Jou Lewe, en omdat ons ook 2023 as ‘showtime’ beskou, bring Sentraal Suid-Afrika se voorste kommersiële radiostasie hierdie Augustus vir ons luisteraars nog ‘n opwindende kompetisie met ‘n kans om R37 000 kontant te wen.

OFM speel vanaf Woensdag, 2 Augustus 2023 ‘n montage van 37 liedjies op die lug, wat korrek geïdentifiseer moet word om in te skryf vir ‘n kans om die R37 000 kontant te wen.

Die eerste 100% korrekte inskrywing wat ontvang word, sal met die prys beloon word. Indien geen korrekte inskrywing ontvang word nie, sal ‘n dividend wat ooreenstem met die aantal korrekte liedjies (in volgorde) uitbetaal word. Elke liedjie is R1000 werd.

Inskrywings vir OFM se THE 37-kompetisie open om 09:00 op Donderdag, 10 Augustus 2023 en sluit om middernag op Sondag, 27 Augustus 2023. Net een inskrywing per deelnemer sal aanvaar word.

‘n Klankgreep van die montage sal op Woensdag, 16 Augustus 2023 op ofm.co.za beskikbaar gestel word.

Die wenner sal op die Good Morning Breakfast (weeksdae, 06:00 – 09:00) op 30 Augustus 2023 aangekondig word, gevolg deur al 37 liedjies wat in die montage verskyn.

OFM Verkoops- en Bemarkingsbestuurder, Anchen Lintvelt, glo verjaarsdae moet altyd gevier word: “En wanneer dit by vieringe en belonings kom, weet ons net hoe om dit te doen! Hierdie veldtog sal ook geweldige waarde tot ons adverteerders toevoeg, aangesien luisteraars vasgenaal sal wees op die Klank van Jou Lewe soos hulle leidrade volg en aan hierdie opwindende kompetisie deelneem.”

Programbestuurder Tim Thabethe glo THE 37 sal ‘n gesprekspunt regoor Sentraal-Suid-Afrika wees. “Luisteraars sal deur menigte emosies gaan wanneer hulle probeer om die 37 liedjies te identifiseer om die R37 000 beloning te wen. Hierdie kompetisie is só ontwerp en met pret in gedagte. Ons kan net hoop iemand het wat nodig is om die hele R37 000 op die spel te wen.”

OFM-inhoudbestuurder, Elzette Boucher-Krüger noem OFM het vir hierdie kompetisie afstand gedoen van ons 60 dae wenner-uitsluitingsreël om vir almal ‘n kans te gun om deel te neem: “So selfs onlangse wenners kan hul geluk probeer. Ons het ook ‘n kripblad geskep vir luisteraars om in te vul terwyl hulle na die montage luister en probeer uitvind watter liedjies in watter volgorde speel. Ek kan nie wag om die resultate te sien en watter musiekghoeroe wen nie!”

Vir meer inligting stuur ‘n e-pos na marketing@ofm.co.za.

Waarom OFM

OFM, die klank van jou lewe, is Sentraal-Suid-Afrika se voorste kommersiële radiostasie, wat ’n verskeidenheid musiek, nuus en vermaak bied. Die stasie het in 2021, 35 jaar in die uitsaaiwese gevier. OFM is deel van die Central Media Group, met sy hoofkantoor in Bloemfontein, en ‘n satellietateljee in Welkom.

Die stasie bedien die welvarende SEM 7-10 ekonomies aktiewe mark met ‘n uitsaaigebied wat die Vrystaat, Noord-Kaap, Suid-Gauteng en Noordwes insluit. OFM is sinoniem met die mense van Sentraal Suid-Afrika, en sluit ‘n volle spektrum van luisteraars in, van stedelike werkende ouers, tot korporatiewe professionele persone, sowel as landelike gemeenskappe en landbouprodusente.

Die stasie het ‘n ongelooflike lojale en ondersteunende gehoor. OFM se luisteraars spandeer van die meeste tyd wat luisteraars in Suid-Afrika spandeer om radio te luister. Dit word bereik deur die stasie se gepaste musiekaanbiedinge – luisteraars kan hul gunstelingliedjies op die Request Network versoek en op Saterdae kan hulle inskakel om saam Sentraal-Suid-Afrika se 30 grootste treffers op die Central SA Top 30 af te tel.

OFM bied verskeie nisprogramme aan – insluitend ‘n toegewyde landbouprogram met drie bykomende landbounuusopdaterings per dag, sowel as ‘n toegewyde besigheidsprogram met twee bykomende ekonomiese nuusopdaterings deur die loop van die dag.

Sport lê OFM-luisteraars na aan die hart en dit is wat baie Sentraal-Suid-Afrikaners bymekaar bring. Die stasie is ‘n trotse vennoot, borg en ondersteuner van die Cheetahs-, Griekwas- en Luiperds-rugbyspanne, asook die Knights, Heat en Dragons krieketspanne. OFM is daartoe verbind om die regte goeie lewe te lei, en terselfdertyd Sentraal-Suid-Afrikaners te help om hul beste lewens te lei.

You may also like