The-Big-Radio-Registration-Winner

Upington listener wins OFM’s Big Radio Registration grand prize

OFM, the Sound of Your Life, is thrilled to announce Ilze Basson-Eva as the grand prize winner of R20 024 during our Big Radio Registration campaign.

In 2024, OFM vowed to bring listeners more, and the competition, held throughout February and March, as part of OFM’s commitment to connect with our listeners, culminated in Basson-Eva’s selection from hundreds of entries across Central South Africa.

The 42-year-old freelance graphic designer from Upington, says she’ll likely be spending her winnings om home renovations and then treating her family, her husband and two sons, aged 10 and 13, to a weekend away.

By going beyond the airwaves to meet our valued listeners in person and celebrate the diversity that makes each one more than just a number to us, OFM embarked on a journey crisscrossing Central South Africa, stopping in Bloemfontein, Kimberley, Klerksdorp, Welkom, Vanderbijlpark, Upington, and Potchefstroom.

During these activations, attendees registered as an official OFM listener and received a unique code to use throughout the year to unlock additional benefits and chances to win on OFM. Each activation also awarded a R2 024 spot prize, while participants were entered into the draw for the grand prize of R20 024.

According to OFM Sales and Marketing Manager, Anchen Lintvelt, this campaign was a showcase of Central South African hospitality from our listeners as well as partners and was received warmly throughout. “It’s wonderful to be able to make a difference in a loyal OFM listener’s life! Thank you to each and every one who registered at one of our eight stops. Don’t lose hope if you didn’t win this time… there is still much more to come in 2024!”

Stay tuned to OFM, and keep an eye on our social media platforms for more announcements to come regarding the Big Radio Registration.

For further information, contact: marketing@ofm.co.za.

Why OFM

OFM, the Sound of Your Life, is Central South Africa’s premier commercial radio station, offering a mix of music, news, and entertainment. The station celebrates 38 years in the broadcasting industry this year. OFM is part of the Central Media Group, with its head office in Bloemfontein.

The station serves the affluent SEM 7-10 economically active marketplace with a broadcast footprint across the Free State, Northern Cape, southern Gauteng and North West. OFM is synonymous with the people of Central South Africa, and includes a full spectrum of listeners, from urban working moms and dads to corporate professionals, as well as rural communities and agricultural producers.

The station has an incredibly loyal and supportive audience. OFM enjoys one of the highest occurrences of time spent listening to the radio in South Africa. This is achieved by the station’s great music offerings – such as playing listeners their favourite songs on the Request Network and counting down Central South Africa’s 30 biggest hits on the Central SA Top 30.

OFM offers several niche features – including a dedicated agricultural programme with three additional agricultural news updates a day, as well as a dedicated business programme.

Sport is close to OFM listeners’ hearts and is what brings much of Central South Africa together. The station is a proud partner, sponsor, and supporter of the Cheetahs, Griquas and Leopards rugby teams as well as the Knights, Heat and Dragons cricket teams. OFM is committed to living the real good life, while at the same time helping Central South Africans to live their best lives.

Upington luisteraar wen groot met OFM se Groot Radio Registrasie

OFM, die Klank van Jou Lewe, is verheug om Ilze Basson-Eva as die groot pryswenner van R20 024 in ons Groot Radio Registrasie veldtog aan te kondig.

In 2024 het OFM belowe om luisteraars meer te bring, en die kompetisie, wat in Februarie en Maart plaasgevind het as deel van OFM se verbintenis om met ons luisteraars te skakel, het ’n hoogtepunt bereik met Basson-Eva wat was wenner getrek is uit honderde inskrywings van regoor Sentraal-Suid-Afrika.

Die 42-jarige vryskut grafiese ontwerper van Upington sê sy sal waarskynlik haar wengeld bestee aan huisopknappings en dan haar gesin, haar man en twee seuns van 10 en 13 jaar oud, met ’n naweek weg bederf.

Deur ons gewaardeerde luisteraars persoonlik te ontmoet en die diversiteit te vier wat elkeen vir ons meer as net ’n nommer maak, het OFM ’n reis aangepak deur Sentraal-Suid-Afrika, met stoppe in Bloemfontein, Kimberley, Klerksdorp, Welkom, Vanderbijlpark, Upington, en Potchefstroom.

By hierdie buite-uitsendings het deelnemers as ’n amptelike OFM-luisteraar geregistreer en ’n unieke kode ontvang om deur die jaar te gebruik om bykomende voordele en kanse om op OFM te wen, te ontsluit. Daar was ook elke keer ’n R2 024 kontantprys weggegee, terwyl deelnemers ook deel was van die trekking vir die groot prys van R20 024.

Volgens OFM Verkoops- en Bemarkingsbestuurder, Anchen Lintvelt, was hierdie veldtog ’n vertoonvenster van Sentraal-Suid-Afrikaanse gasvryheid, nie net van ons luisteraars nie, maar ook vennote, en is deurgaans hartlik ontvang. “Dit is wonderlik om ’n verskil in ’n lojale OFM-luisteraar se lewe te kan maak! Dankie aan ieder en elk wat by een van ons agt stopplekke ingeskryf het. Moenie hoop verloor as jy nie hierdie keer gewen het nie … daar lê nog baie meer voor in 2024!”

Bly ingeskakel op OFM, en hou ons sosialemediaplatforms dop vir nog aankondigings oor die Groot Radio Registrasie.

Vir nog inligting, kontak: marketing@ofm.co.za.

Waarom OFM

OFM, die klank van jou lewe, is Sentraal-Suid-Afrika se voorste handelsradiostasie, wat ’n verskeidenheid musiek, nuus en vermaak bied. Die stasie vier vanjaar reeds 38 jaar in die uitsaaiwese. OFM is deel van die Central Media Group, met sy hoofkantoor in Bloemfontein.

Die stasie bedien die welvarende SEM 7-10 ekonomies aktiewe mark met ’n uitsaaigebied wat die Vrystaat, Noord-Kaap, Suid-Gauteng en Noordwes insluit. OFM is sinoniem met die mense van Sentraal Suid-Afrika, en sluit ’n volle spektrum van luisteraars in, van stedelike werkende ouers, tot korporatiewe professionele persone, sowel as landelike gemeenskappe en landbouprodusente.

Die stasie het ’n ongelooflike lojale en ondersteunende gehoor. OFM se luisteraars spandeer van die meeste tyd wat luisteraars in Suid-Afrika spandeer om radio te luister. Dit word bereik deur die stasie se gepaste musiekaanbiedinge – luisteraars kan hul gunstelingliedjies op die Request Network versoek en op Saterdae kan hulle inskakel om saam Sentraal-Suid-Afrika se 30 grootste treffers op die Central SA Top 30 af te tel.

OFM bied verskeie nisprogramme aan – insluitend ’n toegewyde landbouprogram met drie bykomende landbounuusopdaterings per dag, asook as ’n toegewyde sakeprogram.

Sport lê OFM-luisteraars na aan die hart en dit is wat baie Sentraal-Suid-Afrikaners bymekaar bring. Die stasie is ’n trotse vennoot, borg en ondersteuner van die Cheetahs-, Griekwas- en Luiperds-rugbyspanne, asook die Knights, Heat en Dragons krieketspanne. OFM is daartoe verbind om die waarlike goeie lewe te lei, en terselfdertyd Sentraal-Suid-Afrikaners te help om hul beste lewens te lei.

You may also like