The-Big-Radio-Registration

Stand up and be counted with The Big Radio Registration

In 2024, OFM, the Sound of Your Life is bringing you so much more by going beyond the airwaves to meet our valued listeners in person and celebrate the diversity that makes each one more than just a number to us.

In February and March, the OFM team will embark on a journey crisscrossing Central South Africa, stopping at key towns from 09:00 to 17:00 during “The Big Radio Registration” campaign.

During these activations, attendees can register as an official OFM listener. After filling out our online questionnaire, everyone will receive a unique code that they can use throughout the year to unlock additional benefits and chances to win on OFM.

Each activation will also award a R2 024 spot prize, while participants will be entered into the draw for the grand prize of R20 024 that will be awarded at the end of March.

Locations earmarked for the tour include: Bloemfontein, Kimberley, Klerksdorp, Welkom, Vanderbijlpark, Upington, and Potchefstroom. The list of dates and venues can be seen here: https://bit.ly/BigRadioRegistration.

Anchen Lintvelt, OFM Sales and Marketing Manager says, “We are very excited to travel through the whole of Central South Africa, meet our loyal listeners in person, and to reward those who register as an OFM listener with a unique number that could make them win big! Our partners in each town will also offer amazing deals to our listeners, which will make every Big Radio Registration day worth a visit!”

According to OFM Programme Manager, Tim Thabethe, the brand hits this election year running with this campaign, “OFM launched the New Year with a ‘So Much More’ promise to its audience. The Big Radio Registration is a deeper promise of exactly that. And, this is just the start of it. It is the hope for a better year for all, an ambition led by OFM for both its listeners and clients, which provides another opportunity to surprise and delight audiences and advertisers.”

This campaign is not just about radio; it’s about building bridges and creating meaningful connections with our audience. It’s a chance to be part of something bigger, to connect with OFM and fellow listeners, and to win fantastic prizes along the way.

For further information, contact: marketing@ofm.co.za.

Why OFM

OFM, the Sound of Your Life, is Central South Africa’s premier commercial radio station, offering a mix of music, news, and entertainment. The station celebrates 38 years in the broadcasting industry this year. OFM is part of the Central Media Group, with its head office in Bloemfontein.

The station serves the affluent SEM 7-10 economically active marketplace with a broadcast footprint across the Free State, Northern Cape, southern Gauteng and North West. OFM is synonymous with the people of Central South Africa, and includes a full spectrum of listeners, from urban working moms and dads to corporate professionals, as well as rural communities and agricultural producers.

The station has an incredibly loyal and supportive audience. OFM enjoys one of the highest occurrences of time spent listening to the radio in South Africa. This is achieved by the station’s great music offerings – such as playing listeners their favourite songs on the Request Network and counting down Central South Africa’s 30 biggest hits on the Central SA Top 30.

OFM offers several niche features – including a dedicated agricultural programme with three additional agricultural news updates a day, as well as a dedicated business programme.

Sport is close to OFM listeners’ hearts and is what brings much of Central South Africa together. The station is a proud partner, sponsor, and supporter of the Cheetahs, Griquas and Leopards rugby teams as well as the Knights, Heat and Dragons cricket teams. OFM is committed to living the real good life, while at the same time helping Central South Africans to live their best lives.

Tyd om getel te word met die Groot Radioregistrasie

In 2024 bring OFM, die Klank van Jou Lewe vir jou soveel meer deur verder as die luggolwe te gaan om ons gewaardeerde luisteraars persoonlik te ontmoet en hul verskeidenheid te vier wat elkeen vir ons meer as bloot ’n nommer maak.

In Februarie en Maart sal die OFM-span deur Sentraal-Suid-Afrika reis en van 09:00 tot 17:00 by sleutelpunte stop tydens ons Groot Radioregistrasie-veldtog.

Tydens hierdie geleenthede kan deelnemers amptelik as OFM-luisteraar registreer. Nadat ’n aanlyn vraelys ingevul is, sal elkeen ’n unieke kode ontvang wat hulle heeljaar kan gebruik om bykomende voordele en kanse om te wen op OFM te ontsluit.

Tydens elke geleentheid sal daar ook ’n R2 024-kontantprys toeken word en deelnemers word ingeskryf vir die trekking vir die groot prys van R20 024, wat einde Maart toegeken sal word.

Plekke wat vir die toer geoormerk is, sluit in: Bloemfontein, Kimberley, Klerksdorp, Welkom, Vanderbijlpark, Upington en Potchefstroom. Die lys datums en liggings kan hier gesien word: https://bit.ly/BigRadioRegistration.

Anchen Lintvelt, OFM verkoops-en-bemarkingsbestuurder, sê: “Ons is baie opgewonde om deur die hele Sentraal-Suid-Afrika te reis, ons lojale luisteraars persoonlik te ontmoet en om diegene wat as OFM-luisteraar registreer, met ’n unieke nommer te beloon waarmee hulle groot kan wen! Ons vennote in elke dorp sal ook wonderlike aanbiedings aan ons luisteraars bied, wat elke Groot Radioregistrasiedag die moeite werd sal maak om te besoek!”

Volgens OFM-programbestuurder, Tim Thabethe, is hierdie veldtog van stapel gestuur in die gees van die verkiesingsjaar, “OFM het die nuwe jaar begin met ’n ‘Soveel meer’-belofte en die Groot Radioregistrasie is ’n dieper uitvoering van presies dit. En, dit is net die begin. Dit is die hoop vir ‘n beter jaar vir almal, ’n ambisie gelei deur OFM vir beide sy luisteraars en kliënte, wat nog ’n geleentheid bied om gehore en adverteerders te laat glimlag.”

Hierdie veldtog gaan nie net oor radio nie; dit gaan daaroor om brûe te bou en betekenisvolle verbindings met ons gehoor te skep. Dit is ’n kans om deel te wees van iets groter, om met OFM en mede-luisteraars te skakel, en om fantastiese pryse te wen.

Vir nog inligting, kontak: marketing@ofm.co.za.

Waarom OFM

OFM, die klank van jou lewe, is Sentraal-Suid-Afrika se voorste handelsradiostasie, wat ’n verskeidenheid musiek, nuus en vermaak bied. Die stasie vier vanjaar reeds 38 jaar in die uitsaaiwese. OFM is deel van die Central Media Group, met sy hoofkantoor in Bloemfontein.

Die stasie bedien die welvarende SEM 7-10 ekonomies aktiewe mark met ’n uitsaaigebied wat die Vrystaat, Noord-Kaap, Suid-Gauteng en Noordwes insluit. OFM is sinoniem met die mense van Sentraal Suid-Afrika, en sluit ’n volle spektrum van luisteraars in, van stedelike werkende ouers, tot korporatiewe professionele persone, sowel as landelike gemeenskappe en landbouprodusente.

Die stasie het ’n ongelooflike lojale en ondersteunende gehoor. OFM se luisteraars spandeer van die meeste tyd wat luisteraars in Suid-Afrika spandeer om radio te luister. Dit word bereik deur die stasie se gepaste musiekaanbiedinge – luisteraars kan hul gunstelingliedjies op die Request Network versoek en op Saterdae kan hulle inskakel om saam Sentraal-Suid-Afrika se 30 grootste treffers op die Central SA Top 30 af te tel.

OFM bied verskeie nisprogramme aan – insluitend ’n toegewyde landbouprogram met drie bykomende landbounuusopdaterings per dag, asook as ’n toegewyde sakeprogram.

Sport lê OFM-luisteraars na aan die hart en dit is wat baie Sentraal-Suid-Afrikaners bymekaar bring. Die stasie is ’n trotse vennoot, borg en ondersteuner van die Cheetahs-, Griekwas- en Luiperds-rugbyspanne, asook die Knights, Heat en Dragons krieketspanne. OFM is daartoe verbind om die waarlike goeie lewe te lei, en terselfdertyd Sentraal-Suid-Afrikaners te help om hul beste lewens te lei.

You may also like