Boeries-4-Blankets-2023

OFM winter drives raise over R500 000 for Central South Africa

This winter OFM, the Sound of Your Life, invited listeners, clients, and stakeholders to come and play their part for charity at various drives, including the popular Shoprite Checkers OFM Chip 4 Charity golf days and Boeries 4 Blankets fundraiser.

More than R260 000 was raised during the Chip 4 Charity golf days and close to R280 000 during the Boeries 4 Blankets campaigns.

The OFM team visited Hartswater, Potchefstroom, Bethlehem, Upington and Bloemfontein where we were supported by the local clubs of Round Table Southern Africa – Round Table Hartz 186, Round Table Potchefstroom 47, Bethlehem 60, Upington 79, and Round Table 25 and 158 in Bloemfontein.

According to Round Table president, Louis Radley, these kinds of drives align with the vision of the organisation. “Round Table is a young men’s organisation that develops its own members and serves the community by driving impactful change. Thank you to OFM and the communities who pulled together to support these initiatives.”

OFM Sales and Marketing Manager, Anchen Lintvelt, says these campaigns have once again shown how the OFM community stand together as a family. “From the sponsors, to the partners, to everybody who donated money and supported these initiatives, you made a difference in somebody’s life and that is why OFM will in future continue to drive campaigns like these.”

In turn, OFM Programme Manager Tim Thabethe stresses that the opportunity to serve our region through our audience can never be taken lightly. “To be able to do it in a fun, yet beneficial way speaks to the essence of the OFM brand. The true spirit of Boeries for Blankets lies with the OFM listener, to whom we are eternally grateful for making this initiative a great success!”

For more information email marketing@ofm.co.za.

Why OFM

OFM, the Sound of Your Life, is Central South Africa’s premier commercial radio station, offering a mix of music, news, and entertainment. The station celebrated 35 years in the broadcasting industry in 2021. OFM is part of the Central Media Group, with its head office in Bloemfontein, and a satellite studio in Welkom.

The station serves the affluent SEM 7-10 economically active marketplace with a broadcast footprint across the Free State, Northern Cape, southern Gauteng and North West. OFM is synonymous with the people of Central South Africa, and includes a full spectrum of listeners, from urban working moms and dads to corporate professionals, as well as rural communities and agricultural producers.

The station has an incredibly loyal and supportive audience. OFM enjoys one of the highest occurrences of time spent listening to the radio in South Africa. This is achieved by the station’s great music offerings – such as playing listeners their favourite songs on the Request Network and counting down Central South Africa’s 30 biggest hits on the Central SA Top 30.

OFM offers several niche features – including a dedicated agricultural programme with three additional agricultural news updates a day, as well as a dedicated business programme with two additional economic news updates throughout the day.

Sport is close to OFM listeners’ hearts and is what brings much of Central South Africa together. The station is a proud partner, sponsor, and supporter of the Cheetahs, Griquas, and Leopards rugby teams as well as the Knights, Heat and Dragons cricket teams. OFM is committed to living the real good life, while at the same time helping Central South Africans to live their best lives.

OFM-winterveltog samel meer as R500 000 vir Sentraal Suid-Afrika in

Hierdie winter het OFM, die Klank van Jou Lewe, luisteraars, kliënte en belanghebbendes genooi na verskeie geleenthede om hul deel vir liefdadigheid te doen, insluitend die gewilde Shoprite Checkers OFM Chip 4 Charity-gholfdae en Boeries 4 Blankets-fondsinsameling.

Meer as R260 000 is tydens die Chip 4 Charity-gholfdae ingesamel en byna R280 000 tydens die Boeries 4 Blankets-veldtogte.

Die OFM-span het Hartswater, Potchefstroom, Bethlehem, Upington en Bloemfontein besoek waar ons ondersteun is deur die plaaslike groepe van Round Table Suider-Afrika – Hartz 186, Potchefstroom 47, Bethlehem 60, Upington 79 en Bloemfontein 25 en 158.

Volgens Round Table-president, Louis Radley, strook hierdie soort veldtogte met die visie van die organisasie. “Round Table is ’n jongmansorganisasie wat sy lede ontwikkel en die gemeenskap dien deur impakvolle verandering te dryf. Dankie aan OFM en die gemeenskappe wat saamgestaan het om hierdie inisiatiewe te ondersteun.”

OFM Verkoops- en Bemarkingsbestuurder, Anchen Lintvelt, sê hierdie veldtogte het weereens gewys hoe die OFM-gemeenskap as ‘n gesin saamstaan. “Van die borge, tot die vennote, tot almal wat geld geskenk het en hierdie inisiatiewe ondersteun het, julle het ‘n verskil in iemand se lewe gemaak en daarom sal OFM in die toekoms voortgaan om veldtogte soos hierdie te dryf.”

Op sy beurt beklemtoon Tim Thabethe, OFM-programbestuurder, dat die geleentheid om ons streek deur ons gehoor te bedien, nooit ligtelik opgeneem kan word nie. “Om dit op ‘n pret, dog voordelige manier te kan doen, spreek tot die hart van die OFM-handelsmerk. Die ware gees van Boeries for Blankets lê by die OFM-luisteraar, aan wie ons ewig dankbaar is dat hulle hierdie inisiatief ’n groot sukses gemaak het!”

Vir meer inligting stuur ‘n e-pos na marketing@ofm.co.za.

Waarom OFM

OFM, die klank van jou lewe, is Sentraal-Suid-Afrika se voorste kommersiële radiostasie, wat ’n verskeidenheid musiek, nuus en vermaak bied. Die stasie het in 2021, 35 jaar in die uitsaaiwese gevier. OFM is deel van die Central Media Group, met sy hoofkantoor in Bloemfontein, en ‘n satellietateljee in Welkom.

Die stasie bedien die welvarende SEM 7-10 ekonomies aktiewe mark met ‘n uitsaaigebied wat die Vrystaat, Noord-Kaap, Suid-Gauteng en Noordwes insluit. OFM is sinoniem met die mense van Sentraal Suid-Afrika, en sluit ‘n volle spektrum van luisteraars in, van stedelike werkende ouers, tot korporatiewe professionele persone, sowel as landelike gemeenskappe en landbouprodusente.

Die stasie het ‘n ongelooflike lojale en ondersteunende gehoor. OFM se luisteraars spandeer van die meeste tyd wat luisteraars in Suid-Afrika spandeer om radio te luister. Dit word bereik deur die stasie se gepaste musiekaanbiedinge – luisteraars kan hul gunstelingliedjies op die Request Network versoek en op Saterdae kan hulle inskakel om saam Sentraal-Suid-Afrika se 30 grootste treffers op die Central SA Top 30 af te tel.

OFM bied verskeie nisprogramme aan – insluitend ‘n toegewyde landbouprogram met drie bykomende landbounuusopdaterings per dag, sowel as ‘n toegewyde besigheidsprogram met twee bykomende ekonomiese nuusopdaterings deur die loop van die dag.

Sport lê OFM-luisteraars na aan die hart en dit is wat baie Sentraal-Suid-Afrikaners bymekaar bring. Die stasie is ‘n trotse vennoot, borg en ondersteuner van die Cheetahs-, Griekwas- en Luiperds-rugbyspanne, asook die Knights, Heat en Dragons krieketspanne. OFM is daartoe verbind om die regte goeie lewe te lei, en terselfdertyd Sentraal-Suid-Afrikaners te help om hul beste lewens te lei.

You may also like