OFM-Cyril

OFM Stasie2 kry sy eerste stem!

OFM is trots om aan te kondig dat ons 100% Afrikaanse aanlynstroom, OFM Stasie2, sy eerste aanbieder aangestel het.

Vanaf 3 Oktober 2022 kan aanhangers van Afrikaanse musiek aanlyn inskakel op Cyril Viljoen, die gewilde voormalige aanbieder van At Lunch op OFM, van Maandae tot Vrydae van 10:00 tot 14:00.
Aldus Tim Thabethe, OFM se programbestuurder is daar reeds ’n ruk gelede besluit om meer in OFM Stasie2 te belê ná sterk groei op die platform.

“Die plan was om ‘n stem by die 100% Afrikaanse musiekstroom te voeg. Dit het net sin gemaak om Cyril Viljoen as die eerste stem van OFM Stasie2 aan te stel – ons trots Afrikaanse aanbod. Cyril se passie vir sy taal maak hom die ideale persoon vir hierdie opwindende program.”

Viljoen, ‘n radioveteraan van meer as ’n dekade, en bekend daarvoor dat hy een van die beste stemme in die bedryf het, sê: “Stasie2 is vir dié van ons wat nog in Afrikaans droom.”

Luisteraars kan Stasie2 24/7 stroom by ofm.co.za/stasie2 of die gratis OFM slimfoontoep vir Apple en Android, of die rekenaartoep hier (https://www.ofm.co.za/Content/159/ofm-s-got-an-app-for-that-) aflaai.

Vir meer inligting, kontak marketing@ofm.co.za.

Waarom OFM
OFM, die klank van jou lewe, is Sentraal-Suid-Afrika se voorste kommersiële radiostasie, wat ’n verskeidenheid musiek, nuus en vermaak bied. Die stasie het in 2021, 35 jaar in die uitsaaiwese gevier. OFM is deel van die Central Media Group, met sy hoofkantoor in Bloemfontein, en ‘n satellietateljee in Welkom.

Die stasie bedien die welvarende SEM 7-10 ekonomies aktiewe mark met ‘n uitsaaigebied wat die Vrystaat, Noord-Kaap, Suid-Gauteng en Noordwes insluit. OFM is sinoniem met die mense van Sentraal Suid-Afrika, en sluit ‘n volle spektrum van luisteraars in, van stedelike werkende ouers, tot korporatiewe professionele persone, sowel as landelike gemeenskappe en landbouprodusente.

Die stasie het ‘n ongelooflike lojale en ondersteunende gehoor. OFM se luisteraars spandeer van die meeste tyd wat luisteraars in Suid-Afrika spandeer om radio te luister. Dit word bereik deur die stasie se gepaste musiekaanbiedinge – luisteraars kan hul gunstelingliedjies op die Request Network versoek en op Saterdae kan hulle inskakel om saam Sentraal-Suid-Afrika se 30 grootste treffers op die Central SA Top 30 af te tel.

OFM bied verskeie nisprogramme aan – insluitend ‘n toegewyde landbouprogram met drie bykomende landbounuusopdaterings per dag, sowel as ‘n toegewyde besigheidsprogram met twee bykomende ekonomiese nuusopdaterings deur die loop van die dag.

Sport lê OFM-luisteraars na aan die hart en dit is wat baie Sentraal-Suid-Afrikaners bymekaar bring. Die stasie is ‘n trotse vennoot, borg en ondersteuner van die Cheetahs-, Griekwas- en Luiperds-rugbyspanne, asook die Knights, Heat en Dragons krieketspanne. OFM is daartoe verbind om die regte goeie lewe te lei, en terselfdertyd Sentraal-Suid-Afrikaners te help om hul beste lewens te lei.

OFM Stasie2 gets its first voice!

OFM is proud to announce that our all-Afrikaans streaming station, OFM Stasie2, has appointed its first presenter.

From 3 October 2022, fans of Afrikaans music can tune in online to Cyril Viljoen, the former presenter of the popular OFM lunchtime show At Lunch, Mondays to Fridays from 10:00 to 14:00, on OFM Stasie2.
According to Tim Thabethe, OFM’s programme manager, a decision was made some time ago to invest more in OFM’s Stasie2 after strong growth on the platform.

“The plan was to add a voice to the all-Afrikaans music stream. It only made sense to feature Cyril Viljoen as the first voice of OFM Stasie2 – a proudly Afrikaans offering. Cyril’s passion for his language makes him the ideal person for this exciting programme.”

Cyril Viljoen, a radio veteran of more than a decade and known for having one of the best voices in the industry, says: “Stasie2 is for those of us who still dream in Afrikaans”.

Listeners can stream Stasie2 24/7 at ofm.co.za/stasie2 or download the free OFM desktop or mobile app for Apple and Android here ((https://www.ofm.co.za/Content/159/ofm-s-got-an-app-for-that-).

For more information, contact marketing@ofm.co.za.

Why OFM
OFM, the Sound of Your Life, is Central South Africa’s premier commercial radio station, offering a mix of music, news, and entertainment. The station celebrated 35 years in the broadcasting industry in 2021. OFM is part of the Central Media Group, with its head office in Bloemfontein, and a satellite studio in Welkom.

The station serves the affluent SEM 7-10 economically active marketplace with a broadcast footprint across the Free State, Northern Cape, southern Gauteng and North West. OFM is synonymous with the people of Central South Africa, and includes a full spectrum of listeners, from urban working moms and dads to corporate professionals, as well as rural communities and agricultural producers.

The station has an incredibly loyal and supportive audience. OFM enjoys one of the highest occurrences of time spent listening to the radio in South Africa. This is achieved by the station’s great music offerings – such as playing listeners their favourite songs on the Request Network and counting down Central South Africa’s 30 biggest hits on the Central SA Top 30.

OFM offers several niche features – including a dedicated agricultural programme with three additional agricultural news updates a day, as well as a dedicated business programme with two additional economic news updates throughout the day.

Sport is close to OFM listeners’ hearts and is what brings much of Central South Africa together. The station is a proud partner, sponsor, and supporter of the Cheetahs, Griquas and Leopards rugby teams as well as the Knights, Heat and Dragons cricket teams. OFM is committed to living the real good life, while at the same time helping Central South Africans to live their best lives.

You may also like