OFM-School-of-podcasting

OFM School of Podcasting opens April 2023

In an ever-changing landscape of audio production and consumption, OFM is leading the way and opening access to technology and platforms for citizen podcasters to be heard.

“The belief is that experts, or celebrities and influencers, are the only people to have podcasts. I say: ‘No.’ My view is that anyone who wants to be heard should be given the opportunity to publish. OFM is going to open those doors,” says Nick Efstathiou, CEO of the Central Media Group.

He further adds, “OFM has the studios, engineers, audio production capacity and platforms to publish new, exciting podcasts. OFM will grant access to its production facilities at an affordable rate to give prospective podcasters the opportunity to be published on a bigger scale. The cost of podcasting is within reach.”

This is a different take on the podcasting space, audio consumption, and giving people who have never had the opportunity, access.

“There are many bedroom podcasters. OFM will move them into the mainstream, offering them greater audiences,” Efstathiou concludes.

To gain access to the OFM School of Podcasting, email podcasting@ofm.co.za.

Why OFM

OFM, the Sound of Your Life, is Central South Africa’s premier commercial radio station, offering a mix of music, news, and entertainment. The station celebrated 35 years in the broadcasting industry in 2021. OFM is part of the Central Media Group, with its head office in Bloemfontein, and a satellite studio in Welkom.

The station serves the affluent SEM 7-10 economically active marketplace with a broadcast footprint across the Free State, Northern Cape, southern Gauteng and North West. OFM is synonymous with the people of Central South Africa, and includes a full spectrum of listeners, from urban working moms and dads to corporate professionals, as well as rural communities and agricultural producers.

The station has an incredibly loyal and supportive audience. OFM enjoys one of the highest occurrences of time spent listening to the radio in South Africa. This is achieved by the station’s great music offerings – such as playing listeners their favourite songs on the Request Network and counting down Central South Africa’s 30 biggest hits on the Central SA Top 30.

OFM offers several niche features – including a dedicated agricultural programme with three additional agricultural news updates a day, as well as a dedicated business programme with two additional economic news updates throughout the day.

Sport is close to OFM listeners’ hearts and is what brings much of Central South Africa together. The station is a proud partner, sponsor, and supporter of the Cheetahs, Griquas and Leopards rugby teams as well as the Knights, Heat and Dragons cricket teams. OFM is committed to living the real good life, while at the same time helping Central South Africans to live their best lives.

OFM ‘School of Podcasting’ open April 2023

In ’n voortdurend veranderende landskap van klankproduksie en -verbruik, baan OFM die weg deur toegang tot tegnologie en platforms vir Jan Alleman te bied om sodoende gehoor te word.

“Die persepsie is dat kundiges, of bekendes en smaakmakers (influencers), die enigste mense is wat ‘podcasts’ mag hê. Ek sê: ‘Nee.’ My siening is dat enigiemand wat gehoor wil word, die geleentheid gegun moet word om te publiseer. OFM gaan hierdie deure oopmaak,” sê Nick Efstathiou, hoof-uitvoerende beampte van die Central Media Group.

Hy voeg verder by, “OFM het die ateljees, ingenieurs, klankproduksievermoë en platforms om nuwe, opwindende ‘podcasts’ te publiseer. OFM sal toegang tot sy produksiefasiliteite teen ’n billike tarief verleen om voornemende potgooiers die geleentheid te gun om op ’n groter skaal gepubliseer te word. Die koste van goeie ‘podcasts’ te produseer is binne bereik.”

Dis ’n ander benadering van die era van ‘podcasts’, oudioverbruik en om mense wat nog nooit die geleentheid gehad het nie, toegang te gee.

“Daar is baie ‘bedroom podcasters’. OFM sal hulle in die hoofstroom plaas en hulle groter gehore bied,” sluit Efstathiou af.

Om toegang tot die ‘OFM School of Podcasting’ te verkry, stuur e-pos na podcasting@ofm.co.za.

Waarom OFM

OFM, die klank van jou lewe, is Sentraal-Suid-Afrika se voorste kommersiële radiostasie, wat ’n verskeidenheid musiek, nuus en vermaak bied. Die stasie het in 2021, 35 jaar in die uitsaaiwese gevier. OFM is deel van die Central Media Group, met sy hoofkantoor in Bloemfontein, en ‘n satellietateljee in Welkom.

Die stasie bedien die welvarende SEM 7-10 ekonomies aktiewe mark met ‘n uitsaaigebied wat die Vrystaat, Noord-Kaap, Suid-Gauteng en Noordwes insluit. OFM is sinoniem met die mense van Sentraal Suid-Afrika, en sluit ‘n volle spektrum van luisteraars in, van stedelike werkende ouers, tot korporatiewe professionele persone, sowel as landelike gemeenskappe en landbouprodusente.

Die stasie het ‘n ongelooflike lojale en ondersteunende gehoor. OFM se luisteraars spandeer van die meeste tyd wat luisteraars in Suid-Afrika spandeer om radio te luister. Dit word bereik deur die stasie se gepaste musiekaanbiedinge – luisteraars kan hul gunstelingliedjies op die Request Network versoek en op Saterdae kan hulle inskakel om saam Sentraal-Suid-Afrika se 30 grootste treffers op die Central SA Top 30 af te tel.

OFM bied verskeie nisprogramme aan – insluitend ‘n toegewyde landbouprogram met drie bykomende landbounuusopdaterings per dag, sowel as ‘n toegewyde besigheidsprogram met twee bykomende ekonomiese nuusopdaterings deur die loop van die dag.

Sport lê OFM-luisteraars na aan die hart en dit is wat baie Sentraal-Suid-Afrikaners bymekaar bring. Die stasie is ‘n trotse vennoot, borg en ondersteuner van die Cheetahs-, Griekwas- en Luiperds-rugbyspanne, asook die Knights, Heat en Dragons krieketspanne. OFM is daartoe verbind om die regte goeie lewe te lei, en terselfdertyd Sentraal-Suid-Afrikaners te help om hul beste lewens te lei.

You may also like