OFM-raises-for-CANSA

OFM raises R500k+ for CANSA

Photo from left to right: Morné van Rooyen, Shandor Potgieter, Bianca Smit, HJ Botha (CANSA), Anchen Lintvelt, Nick Efstathiou, Nico van der Westhuizen, Nikki van der Linde, Elzette Boucher-Krüger

In a remarkable display of solidarity and generosity OFM, the Sound of Your Life, successfully raised a staggering R575 000 during its PinkTober campaign. During October, this impactful initiative aimed to raise awareness of breast cancer and provide support to those affected by the disease.

The funds – raised through community contributions and the ‘Bowling 4 Boobies’ bowls evenings in Bloemfontein, Welkom, Klerksdorp and Hartswater – have been channeled towards the Cancer Association of South Africa (CANSA).

“CANSA thanks OFM and everyone who supported us during this campaign for breast cancer. It is radio stations like OFM and the community’s support that help CANSA to continue to make a difference in the community. What’s important isn’t necessarily just the proceeds but the number of people we reach with such a campaign,” said Anita Snyders, CANSA’s national sustainability manager.

OFM’s commitment to making a difference was evident throughout PinkTober, as it engaged its audience through powerful narratives, informative discussions, and community-driven activities. The overwhelming response from listeners, sponsors, and collaborators underscores the collective determination to address the challenges posed by breast cancer.

OFM Sales and Marketing Manager Anchen Lintvelt says, “PinkTober just confirmed once again that OFM listeners can stand together! All of us have been affected in some way or another by cancer, and PinkTober was an incredible initiative to give something back. Our hearts are filled with gratitude for every kind contribution.”

Partners like Round Table Southern Africa and Beefmaster also played a vital role in making the corporate bowls evening so successful.

“I think there is really no feeling like the feeling that you can make a difference in someone’s life,” adds OFM Brand Manager Bianca Smit. “From OFM’s side, many thanks to everyone who participated in our PinkTober and our Bowling 4 Boobies campaigns. We are so grateful for every pledge, for everyone who wore pink on Wednesdays, for everyone who entered a team. It’s definitely thanks to you that we can hand over R575 000 to CANSA.”

Breast cancer affects millions worldwide, and initiatives like PinkTober play a key role in fostering awareness of early detection and support for those navigating the challenges of the disease. OFM remains steadfast in its commitment to make a positive impact in the community and looks forward to executing another Breast Cancer Awareness campaign in 2024.

For more info, contact marketing@ofm.co.za.

Why OFM

OFM, the Sound of Your Life, is Central South Africa’s premier commercial radio station, offering a mix of music, news, and entertainment. The station celebrates 37 years in the broadcasting industry in 2023. OFM is part of the Central Media Group, headquartered in Bloemfontein.

The station serves the affluent SEM 7-10 economically active marketplace with a broadcast footprint across the Free State, Northern Cape, southern Gauteng and North West. OFM is synonymous with the people of Central South Africa, and includes a full spectrum of listeners, from urban working moms and dads to corporate professionals, as well as rural communities and agricultural producers.

The station has an incredibly loyal and supportive audience. OFM enjoys one of the highest occurrences of time spent listening to the radio in South Africa. This is achieved by the station’s great music offerings – such as playing listeners their favourite songs on the Request Network and counting down Central South Africa’s 30 biggest hits on the Central SA Top 30.

OFM offers several niche features – including a dedicated agricultural programme with three additional agricultural news updates a day, as well as a dedicated business programme with two additional economic news updates throughout the day.

Sport is close to OFM listeners’ hearts and is what brings much of Central South Africa together. The station is a proud partner, sponsor, and supporter of the Cheetahs, Griquas and Leopards rugby teams as well as the Knights, Heat and Dragons cricket teams. OFM is committed to living the real good life, while at the same time helping Central South Africans to live their best lives.

OFM samel R500k+ in vir KANSA

Met merkwaardige samehorigheid en vrygewigheid het OFM, die Klank van Jou Lewe, saam met ons luisteraars en belanghebbendes ’n verbysterende R575 000 tydens ons PinkTober-veldtog ingesamel. Dié maand lange projek in Oktober wou bewustheid van borskanker verhoog en ondersteuning bied aan diegene wat daardeur geraak word.

Die opbrengs – ingesamel deur gemeenskapsbydraes en die “Bowling 4 Boobies”-rolbalaande in Bloemfontein, Welkom, Klerksdorp en Hartswater – is aan die Kankervereniging van Suid-Afrika (KANSA) geskenk.

“KANSA bedank OFM en almal wat tydens hierdie veldtog borskankerbewustheid ondersteun het. Dit is radiostasies soos OFM en die gemeenskap se ondersteuning wat KANSA help om steeds ’n verskil in die gemeenskap te maak. Dis nie noodwendig die opbrengs nie, maar veral die aantal mense wat ons bereik met ‘n veldtog soos dié wat dit so belangrik maak,” sê Anita Snyders, KANSA se nasionale volhoubaarheidsbestuurder.

OFM se verbintenis om ’n verskil te maak was regdeur PinkTober duidelik met aangrypende stories wat gedeel is, insiggewende besprekings en gemeenskapsaktiwiteite. Die oorweldigende reaksie van luisteraars, borge en medewerkers onderstreep die kollektiewe vasbeslotenheid om die uitdagings van borskanker die hoof te bied.

OFM se verkoops-en-bemarkingsbestuurder, Anchen Lintvelt, sê: “PinkTober het net weereens bevestig dat OFM-luisteraars kan saamstaan! Ons almal word op die een of ander manier deur kanker geraak, en PinkTober was ’n ongelooflike inisiatief om iets terug te gee. Ons hart is vol dankbaarheid vir elke vriendelike bydrae.”

Vennote soos Round Table Southern Africa en Beefmaster het ook ‘n belangrike rol gespeel om die korporatiewe rolbalaande so suksesvol te maak.

“Ek dink daar’s regtig geen gevoel soos die gevoel dat jy ’n verskil in iemand se lewe kan maak nie,” vertel OFM se handelsmerkbestuurder, Bianca Smit. “Van OFM se kant af, baie dankie aan elkeen wat deelgeneem het aan PinkTober en Bowling 4 Boobies. Ons is so dankbaar vir elke belofte, vir elkeen wat op Woensdae pienk gedra het, vir elkeen wat ’n span ingeskryf het. Dit is beslis aan julle te danke dat ons R575 000 aan KANSA kon oorhandig.”

Borskanker raak miljoene wêreldwyd, en veldtogte soos PinkTober speel ’n sleutelrol in die bevordering van bewustheid van vroeë opsporing, en ondersteuning aan diegene wat die uitdagings van die siekte trotseer. OFM bly onwrikbaar in ons verbintenis om ’n positiewe bydrae tot ons gemeenskap te lewer. Ons sien daarna uit om nog ’n borskankerbewusmakingsveldtog in 2024 van stapel te stuur.

Vir meer inligting kontak marketing@ofm.co.za.

Waarom OFM

OFM, die Klank van Jou Lewe, is Sentraal-Suid-Afrika se voorste handelsradiostasie wat ’n verskeidenheid musiek, nuus en vermaak bied. Die stasie vier in 2023 reeds 37 in die uitsaaiwese. OFM is deel van die Central Media Group, met sy hoofkantoor in Bloemfontein.

Die stasie bedien die welvarende SEM 7-10 ekonomies aktiewe mark met ’n uitsaaigebied wat die Vrystaat, Noord-Kaap, Suid-Gauteng en Noordwes insluit. OFM is sinoniem met die mense van Sentraal Suid-Afrika, en sluit ’n volle spektrum van luisteraars in, van stedelike werkende ouers, tot korporatiewe professionele persone, sowel as landelike gemeenskappe en landbouprodusente.

Die stasie het ’n ongelooflike lojale en ondersteunende gehoor. OFM se luisteraars spandeer van die meeste tyd wat luisteraars in Suid-Afrika spandeer om radio te luister. Dit word bereik deur die stasie se gepaste musiekaanbiedinge – luisteraars kan hul gunstelingliedjies op die Request Network versoek en op Saterdae kan hulle inskakel om saam Sentraal-Suid-Afrika se 30 grootste treffers op die Central SA Top 30 af te tel.

OFM bied verskeie nisprogramme aan – insluitend ’n toegewyde landbouprogram met drie bykomende landboubulletins per dag, sowel as ’n toegewyde sakeprogram met twee bykomende ekonomiese nuusberigte deur die loop van die dag.

Sport lê OFM-luisteraars na aan die hart en dit is wat baie Sentraal-Suid-Afrikaners bymekaar bring. Die stasie is ’n trotse vennoot, borg en ondersteuner van die Cheetahs-, Griekwas- en Luiperds-rugbyspanne, asook die Knights, Heat en Dragons krieketspanne. OFM is daartoe verbind om die regte goeie lewe te lei, en terselfdertyd Sentraal-Suid-Afrikaners te help om hul beste lewens te lei.

You may also like