SP-Pic

OFM presenter takes up challenge for the sake of children’s dreams

OFM’s very own Shandor Potgieter, the host of the Good Morning Breakfast Show, 06:00 to 09:00 on weekdays, will take on the K-Way SkyRun 100 race to raise funds for the Reach for a Dream Foundation.

The SkyRun will take place in the remote terrain of the Witteberg mountain range in the Eastern Free State on 19 November 2022.

Shandor’s fundraising goal is R100 000. Donations start at R1 000 per kilometre.

He says a few years ago he met a boy with a life-threatening disease in Kimberley. “Reach for a Dream made his dream come true, and to see the hope and inspiration it put back into his life was astounding. This year he celebrated his 19th birthday! It is 12 years later and to this day he credits Reach for a Dream for giving him the desire and will to keep on fighting.”

According to Potgieter, it was this meeting that planted the seed in his mind to become involved with children with life-threatening diseases. “More recently, I became aware of 20 kids who are living with life-threatening diseases. I asked Reach for a Dream how much it would cost to make their dreams come true and they said R100 000. I then thought of the 100km K-Way SkyRun – I would use this as a platform to create sustainable change in these children’s lives. It’s like throwing a rock into a pool – it’s about the ripple effect. I wanted to create hope for a few people and this would hopefully inspire others to go out and do the same.”

Join OFM, the sound of your life in Central South Africa, in supporting this project and assisting Reach for a Dream to make these and many more dreams come true.

To donate, use the following banking details:

Reach for a Dream – BFN
Bank: FNB
Branch: 261251
Account number: 56291115868
Reference: Name/Shandor100

Follow Shandor on social media @shandorpotgieter to stay up to date with his training for the K-Way SkyRun, and his race results.

Why OFM

OFM, the Sound of Your Life, is Central South Africa’s premier commercial radio station, offering a mix of music, news, and entertainment. The station celebrated 35 years in the broadcasting industry in 2021. OFM is part of the Central Media Group, with its head office in Bloemfontein, and a satellite studio in Welkom.

The station serves the affluent SEM 7-10 economically active marketplace with a broadcast footprint across the Free State, Northern Cape, southern Gauteng, and North West. OFM is synonymous with the people of Central South Africa and includes a full spectrum of listeners, from urban working moms and dads to corporate professionals, as well as rural communities and agricultural producers.

The station has an incredibly loyal and supportive audience. OFM enjoys one of the highest occurrences of time spent listening to the radio in South Africa. This is achieved by the station’s great music offerings – such as playing listeners their favourite songs on the Request Network and counting down Central South Africa’s 30 biggest hits on the Central SA Top 30.

OFM offers several niche features – including a dedicated agricultural programme with three additional agricultural news updates a day, as well as a dedicated business programme with two additional economic news updates throughout the day.

Sport is close to OFM listeners’ hearts and is what brings much of Central South Africa together. The station is a proud partner, sponsor, and supporter of the Cheetahs, Griquas and Leopards rugby teams as well as the Knights, Heat and Dragons cricket teams. OFM is committed to living the real good life, while at the same time helping Central South Africans to live their best lives.

 

OFM-aanbieder pak uitdaging om kinders se drome te verwesenlik

OFM se Shandor Potgieter, aanbieder van die Good Morning Breakfast-program, 06:00 tot 09:00 op weeksdae, sal die K-Way SkyRun 100-wedloop aanpak om fondse vir die Reach for a Dream Foundation in te samel.

Die SkyRun sal op 19 November 2022 oor die afgeleë terrein van die Wittebergreeks in die Oos-Vrystaat plaasvind.

Shandor se fondsinsamelingsdoelwit is R100 000. Skenkings begin by R1 000 per kilometer.

Hy sê ‘n paar jaar gelede het hy ‘n seun met ‘n lewensbedreigende siekte in Kimberley ontmoet. “Reach for a Dream het sy droom bewaarheid, en om die hoop en inspirasie wat dit in sy lewe teruggebring het, te sien, was verstommend. Vanjaar het hy sy 19de verjaardag gevier! Dit is 12 jaar later en tot vandag toe meen hy Reach for a Dream het sy lewe gered omdat dit hom die begeerte en wil gegee het om aan te hou veg.”

Volgens Potgieter was dit hierdie ontmoeting wat die saadjie in sy gedagtes geplant het om betrokke te raak by kinders met lewensbedreigende siektes. “Ek het meer onlangs bewus geword van 20 kinders wat met lewensbedreigende siektes leef. Ek het Reach for a Dream gevra hoeveel dit sal kos om hul drome te verwesenlik en hulle het gesê R100 000. Ek dink toe aan die 100km K-Way SkyRun – ek sal dit as ‘n platform gebruik om ‘n verskil in hierdie kinders se lewens te maak. Dit is soos om ‘n klip in ‘n poel te gooi – dit gaan oor die rimpeleffek. Ek wou hoop skep vir ’n paar mense en dit sal hopelik ander inspireer om uit te gaan en dieselfde te doen.”

Sluit aan by OFM, die klank van jou lewe in Sentraal-Suid-Afrika, om hierdie projek te ondersteun en Reach for a Dream te help om hierdie en vele ander drome te verwesenlik.

Om te skenk, gebruik die volgende bankbesonderhede:

Reach for a Dream – BFN
Bank: FNB
Tak: 261251
Rekeningnommer: 56291115868
Verwysing: Naam/Shandor100

Volg Shandor op sosiale media @shandorpotgieter om op hoogte te bly van sy voorbereiding vir die K-Way SkyRun, asook sy wedloopuitslae.

Waarom OFM

OFM, die klank van jou lewe, is Sentraal-Suid-Afrika se voorste kommersiële radiostasie, wat ’n verskeidenheid musiek, nuus en vermaak bied. Die stasie het in 2021, 35 jaar in die uitsaaiwese gevier. OFM is deel van die Central Media Group, met sy hoofkantoor in Bloemfontein, en ‘n satellietateljee in Welkom.

Die stasie bedien die welvarende SEM 7-10 ekonomies aktiewe mark met ‘n uitsaaigebied wat die Vrystaat, Noord-Kaap, Suid-Gauteng en Noordwes insluit. OFM is sinoniem met die mense van Sentraal Suid-Afrika, en sluit ‘n volle spektrum van luisteraars in, van stedelike werkende ouers, tot korporatiewe professionele persone, sowel as landelike gemeenskappe en landbouprodusente.

Die stasie het ‘n ongelooflike lojale en ondersteunende gehoor. OFM se luisteraars bestee van die meeste tyd wat luisteraars in Suid-Afrika bestee om radio te luister. Dit word behaal deur die stasie se gepaste musiekaanbiedinge – luisteraars kan hul gunstelingliedjies op die Request Network versoek en op Saterdae kan hulle inskakel om saam Sentraal-Suid-Afrika se 30 grootste treffers op die Central SA Top 30 af te tel.

OFM bied verskeie nisprogramme aan – insluitend ‘n toegewyde landbouprogram met drie bykomende landbounuusopdaterings per dag, sowel as ‘n toegewyde besigheidsprogram met twee bykomende ekonomiese nuusopdaterings deur die loop van die dag.

Sport lê OFM-luisteraars na aan die hart en dit is wat baie Sentraal-Suid-Afrikaners bymekaar bring. Die stasie is ‘n trotse vennoot, borg en ondersteuner van die Cheetahs-, Griekwas- en Luiperds-rugbyspanne, asook die Knights-, Heat- en Dragons-krieketspanne. OFM is daartoe verbind om die regte goeie lewe te lei, en terselfdertyd Sentraal-Suid-Afrikaners te help om hul beste lewens te lei.

You may also like