PinkTober

OFM goes pink in support of CANSA

This October, OFM’s #PinkTober campaign aims to raise awareness of and support for those affected by breast cancer. We’re calling on Central South Africa to support our drive to raise R300 000 for the Cancer Association of South Africa (CANSA) during this month.

According to CANSA, the number one type of cancer reported among South African women is breast cancer. Approximately 19.4-million women aged 15 years and older live at-risk of being diagnosed with breast cancer. It’s important for women to be empowered with knowledge regarding lowering their cancer and health risk and recognising warning signs.

Each Wednesday, OFM will dedicate our programming to breast cancer awareness to offer encouragement to those living with the disease as well as share valuable information regarding prevention and support to those affected. We’ll also provide updates on our #PinkTober fundraising drive, where listeners – in their private or business capacity – can donate funds towards the cause.

Solidarity can also be shown by dressing in pink and sharing photos on social media with #OFMPinkTober on Wednesdays.

Plus, each week in October, OFM and Round Table Southern Africa will host fun corporate bowls evenings in Bloemfontein (5 October 2023), Welkom (12 October 2023), Klerksdorp (19 October 2023) and Hartswater (27 October 2023).

Bowling-for-boobies

Teams of four can participate in these ‘Bowling 4 Boobies’ events for a donation of R2 000 per team. The proceeds will be donated to each area’s CANSA office.

“OFM receives daily requests from listeners, who are dealing with all forms of cancer, seeking financial assistance. These fundraising events will make a big difference in the lives of those who are still fighting and those who are cancer survivors. We hope to get the whole of Central South Africa to reach out by supporting this initiative to not only raise awareness but also to contribute to make a change,” says OFM Sales and Marketing Manager, Anchen Lintvelt.

OFM Brand Manager, Bianca Smit, believes this will be a powerful initiative: “PinkTober and Bowling for Boobies strive to empower, support and raise awareness in our communities about breast cancer and how early detection can save lives. We call on everyone in Central South African to get involved in our fundraising initiatives and do your part in the fight against cancer”.

According to HJ Botha, CANSA representative, the organisation has been a leader in the fight against the disease since 1931.

“Our vision of the Cancer Society of South Africa is to lead South Africa to a cancer-free society. We are delighted to announce the upcoming charity fundraiser dedicated to raising funds for breast cancer awareness. Breast cancer continues to affect the lives of countless individuals and families worldwide. CANSA recognises the importance of education, early detection and support for those affected by this disease. Your support makes a big difference in the lives of breast cancer patients.”

Visit OFM’s events page on ofm.co.za or our free mobile and desktop apps for full information of how, where and when to participate in OFM’s PinkTober breast cancer awareness drive.

For more information email: marketing@ofm.co.za.

Why OFM

OFM, the Sound of Your Life, is Central South Africa’s premier commercial radio station, offering a mix of music, news, and entertainment. The station celebrates 37 years in the broadcasting industry this year. OFM is part of the Central Media Group, with its head office in Bloemfontein.

The station serves the affluent SEM 7-10 economically active marketplace with a broadcast footprint across the Free State, Northern Cape, southern Gauteng and North West. OFM is synonymous with the people of Central South Africa, and includes a full spectrum of listeners, from urban working moms and dads to corporate professionals, as well as rural communities and agricultural producers.

The station has an incredibly loyal and supportive audience. OFM enjoys one of the highest occurrences of time spent listening to the radio in South Africa. This is achieved by the station’s great music offerings – such as playing listeners their favourite songs on the Request Network and counting down Central South Africa’s 30 biggest hits on the Central SA Top 30.

OFM offers several niche features – including a dedicated agricultural programme with three additional agricultural news updates a day, as well as a dedicated business programme with two additional economic news updates throughout the day.

Sport is close to OFM listeners’ hearts and is what brings much of Central South Africa together. The station is a proud partner, sponsor, and supporter of the Cheetahs, Griquas and Leopards rugby teams as well as the Knights, Heat and Dragons cricket teams. OFM is committed to living the real good life, while at the same time helping Central South Africans to live their best lives.

OFM gaan pienk ter ondersteuning van KANSA

OFM se #PinkTober-veldtog hierdie Oktober is toegespits op bewustheid van en ondersteuning vir diegene wat deur borskanker geraak word. Ons doen ’n beroep op Sentraal-Suid-Afrika om ons doelwit te ondersteun om R300 000 in te samel vir die Kankervereniging van Suid-Afrika (KANSA).

Volgens KANSA is borskanker die vernaamste soort kanker wat onder Suid-Afrikaanse vroue aangemeld word. Ongeveer 19,4 miljoen vroue bo 15 jaar loop die risiko van borskanker. Dit is belangrik dat vroue bemagtig word met kennis oor die verlaging van hul kanker- en gesondheidsrisiko en om waarskuwingstekens te herken.

OFM sal elke Woensdag ons uitsending aan borskankerbewusmaking toewy om almal wat met die siekte leef, te bemoedig en waardevolle inligting oor voorkoming en ondersteuning met hulle te deel. Ons sal ook opdaterings verskaf oor ons #PinkTober-geldinsameling, waar luisteraars in hul privaat of sakehoedanigheid geld vir die saak kan skenk.

Solidariteit kan ook getoon word deur in pienk aan te trek en foto’s op sosiale media met #OFMPinkTober op Woensdae te deel.

Boonop sal OFM en Round Table Southern Africa elke week in Oktober pret- korporatiewe rolbalaande in Bloemfontein (5 Oktober), Welkom (12 Oktober), Klerksdorp (19 Oktober) en Hartswater (27 Oktober) aanbied.

Spanne van vier kan aan hierdie Bowling for Boobies-geleenthede deelneem teen ’n skenking van R2 000 per span. Die opbrengs sal aan elke area se KANSA-kantoor geskenk word.

“OFM ontvang daagliks versoeke van luisteraars, wat met alle vorme van kanker te doen het, wat finansiële bystand verlang. Hierdie geldinsamelings sal ’n groot verskil maak in die lewe van diegene wat in die stryd gewikkel is en diegene wat kankeroorwinnaars is. Ons hoop om die hele Sentraal-Suid-Afrika te kry om uit te reik deur hierdie projek te ondersteun om nie net bewusmaking te kweek nie, maar ook by te dra om ’n verandering te maak,” sê OFM Verkoops- en Bemarkingsbestuurder, Anchen Lintvelt.

OFM Handelsmerkbestuurder, Bianca Smit, glo dit sal ’n kragtige inisiatief wees: “PinkTober en Bowling for Boobies streef daarna om ons gemeenskappe te bemagtig, te ondersteun en bewus te maak van borskanker en hoe vroeë opsporing lewens kan red. Ons doen ’n beroep op almal in Sentraal-Suid-Afrika om betrokke te raak by ons geldinsamelings en hul deel te doen in die stryd teen kanker.”

HJ Botha, KANSA-verteenwoordiger, noem dat die organisasie reeds sedert 1931 ’n leier in die stryd teen die siekte is.

“Ons visie van die Kankervereniging van Suid-Afrika is om Suid-Afrika na ’n kankervrye samelewing te lei. Ons is verheug om die komende liefdadigheidsfondsinsameling aan te kondig wat toegewy is aan die insamel van fondse vir borskankerbewustheid. Borskanker beïnvloed steeds die lewens van talle individue en gesinne wêreldwyd. KANSA erken die belangrikheid van opvoeding, vroeë opsporing en ondersteuning vir diegene wat deur hierdie siekte geraak word.

Met julle ondersteuniung maak dit ’n groot verskil in die lewe van borskanker pasiente.”

Besoek OFM se ‘events’-bladsy op ofm.co.za of ons gratis slimfoon en rekenaartoepassings vir volledige inligting van hoe, waar en wanneer om aan OFM se PinkTober-borskankerbewusmakingsveldtog deel te neem.

Vir nog inligting, e-pos: marketing@ofm.co.za.

Waarom OFM

OFM, die klank van jou lewe, is Sentraal-Suid-Afrika se voorste handelsradiostasie, wat ’n verskeidenheid musiek, nuus en vermaak bied. Die stasie vier vanjaar reeds 37 in die uitsaaiwese. OFM is deel van die Central Media Group, met sy hoofkantoor in Bloemfontein.

Die stasie bedien die welvarende SEM 7-10 ekonomies aktiewe mark met ’n uitsaaigebied wat die Vrystaat, Noord-Kaap, Suid-Gauteng en Noordwes insluit. OFM is sinoniem met die mense van Sentraal Suid-Afrika, en sluit ’n volle spektrum van luisteraars in, van stedelike werkende ouers, tot korporatiewe professionele persone, sowel as landelike gemeenskappe en landbouprodusente.

Die stasie het ’n ongelooflike lojale en ondersteunende gehoor. OFM se luisteraars spandeer van die meeste tyd wat luisteraars in Suid-Afrika spandeer om radio te luister. Dit word bereik deur die stasie se gepaste musiekaanbiedinge – luisteraars kan hul gunstelingliedjies op die Request Network versoek en op Saterdae kan hulle inskakel om saam Sentraal-Suid-Afrika se 30 grootste treffers op die Central SA Top 30 af te tel.

OFM bied verskeie nisprogramme aan – insluitend ’n toegewyde landbouprogram met drie bykomende landbounuusopdaterings per dag, sowel as ’n toegewyde besigheidsprogram met twee bykomende ekonomiese nuusopdaterings deur die loop van die dag.

Sport lê OFM-luisteraars na aan die hart en dit is wat baie Sentraal-Suid-Afrikaners bymekaar bring. Die stasie is ’n trotse vennoot, borg en ondersteuner van die Cheetahs-, Griekwas- en Luiperds-rugbyspanne, asook die Knights, Heat en Dragons krieketspanne. OFM is daartoe verbind om die regte goeie lewe te lei, en terselfdertyd Sentraal-Suid-Afrikaners te help om hul beste lewens te lei.

You may also like