OFM excited for Bloem Show ‘Comeback’

OFM, the sound of your life is excited to announce its involvement in the highly anticipated return of one for Central South Africa’s proudest establishments, the Bloem Show, set to take place in the Free State capital, Bloemfontein, 27 April – 7 May 2022.
According to Elmarie Prinsloo, Chief Executive Officer (CEO) of Bloem Show, the trade fair is one of only two shows in the country that successfully combines commercial activities and agricultural art, boasting just over 100 000 visitors annually, contributing more than R100 million to the local economy while creating 1 150 temporary jobs during the period of the show.
Bloem Show famously hosts the largest open-air saddle horse show in the world, and more than 22 agricultural championships.
Since its founding in 1883, the show has had a successful track record for more than 139 years, showcasing more than 300 exhibitors, diverse entertainment, the largest section of creative artwork in the country, a dairy product show, as well as stud breeders championships.
Understandably, due to Covid-19 restrictions, the show could not be hosted the past two years, and the organisers have recently indicated that they are ready to safely host a large scale event within adjusted regulations.

“Visitors, exhibitors, participants and agricultural exhibitors are looking forward to the show with incredible excitement and thus far, feedback has been positive,” says Prinsloo.
She further confirmed the entertainment programme is jam packed with OFM proud to host various music evenings featuring: Sing Country featuring Juanita du Plessis, Franja du Plessis and Ruan Josh, Francois van Coke, Snotkop and Spoegwolf. In addition, OFM is a proud sponsor of the popular FMX Flight Night motorbike stunt shows as well.
Through various competitions, OFM listeners can also stand a chance to win tickets and cash to make Bloem Show 2022 a memorable event.
“It is exciting times ahead with the ‘re-opening’ of the Bloem Show. We have missed this ‘grand old lady’. OFM is continuing to partner in the presentation and encourage the entire Central South Africa to visit and bring the family,” says Nick Efstathiou, CEO of the Central Media Group which has interests in OFM.
Other attractions include: Lollos performances for children, BMX and skateboarding demonstrations, bodybuilding competition, synthetic ice skating rink, oval track racing and the first ever polo event at the show.
The agricultural programme boasts 23 championships of horses, small stock, and cattle, of which 13 are national championships. The national championship of the Jack Russell dog breed will also be presented.

“Thank you for everyone’s support over these past two difficult years. We have done everything we could do to preserve Bloem Show for the community and we rely on everyone’s support this year. Don’t miss out, Bloem Show 2022 will offer the best entertainment, exhibitors, agricultural championships and an excellent marketing opportunity. Despite the rising costs and expenses, the Bloem Show brings its exhibitors and visitors prices at 2020 rates,” concludes Prinsloo.
For more information, contact marketing@ofm.co.za.

 

OFM opgewonde vir Bloemskou terugkeer
OFM, die klank van jou lewe is opgewonde om sy betrokkenheid aan te kondig by die langverwagte terugkeer van een vir Sentraal-Suid-Afrika se trotste instellings, die Bloemskou, wat in die Vrystaatse hoofstad, Bloemfontein, 27 April – 7 Mei 2022 aangebied word.
Volgens Elmarie Prinsloo, Hoof Uitvoerende Beampte (HUB) van Bloemskou, is die skou een van slegs twee in die land wat kommersiële aktiwiteite en landboukuns suksesvol kombineer, met net meer as 100 000 besoekers jaarliks, wat meer as R100-miljoen bydra tot die plaaslike ekonomie en 1 150 tydelike werksgeleenthede gedurende die tydperk van die skou skep.
Bloemskou bied die grootste opelugsaalperdskou ter wêreld aan, en meer as 22 landboukampioenskappe.

Sedert sy stigting in 1883 het die skou ‘n suksesvolle prestasierekord vir meer as 139 jaar gehandhaaf met meer as 300 uitstallers, verskeidenheid vermaaklikheid, die grootste afdeling kreatiewe kunswerke in die land, ‘n suiwelprodukskou, asook stoettelerskampioenskappe.
Verstaanbaar, as gevolg van Covid-19-beperkings, kon die skou nie die afgelope twee jaar plaasvind nie, en die organiseerders het onlangs aangedui dat hulle gereed is om veilig ‘n grootskaalse geleentheid binne aangepaste regulasies aan te bied.
“Besoekers, uitstallers, deelnemers en landbou-uitstallers sien met ongelooflike opgewondenheid uit na die skou en tot dusver was die terugvoer positief,” sê Prinsloo.
Sy het verder bevestig die vermaaklikheidsprogram propvol is met OFM wat ook verskeie musiekaande aanbied, soos: Sing Country met Juanita du Plessis, Franja du Plessis en Ruan Josh, Francois van Coke, Snotkop en Spoegwolf. Daarbenewens is OFM ook ‘n trotse borg van die gewilde FMX Flight Night-motorfietstoertjievertonings.
Deur verskeie kompetisies kan OFM-luisteraars ook ‘n kans staan om kaartjies en kontant te wen om Bloemskou 2022 ‘n onvergeetlike ervaring te maak.
“Dit is opwindende tye wat voorlê met die ‘heropening’ van die Bloemskou. Ons het hierdie ‘statige ou dame’ gemis. OFM gaan voort om ‘n vennoot te wees in die aanbieding en moedig die hele Sentraal-Suid-Afrika aan om die gesin te bring en saam te kuier,” sê Nick Efstathiou, HUB van die Central Media Group met belange in OFM.
Ander trekpleisters sluit in: Lollos-vertonings vir kinders, BMX- en skaatsplankrydemonstrasies, liggaamsboukompetisie, sintetiese ysskaatsbaan, ovaalbaanrenne en die eerste polo-byeenkoms ooit by die skou.
Die landbouprogram spog met 23 kampioenskappe van perde, kleinvee en beeste, waarvan 13 nasionale kampioenskappe is. Die nasionale kampioenskap van die Jack Russell-hondras sal ook aangebied word.
“Dankie vir almal se ondersteuning die afgelope twee moeilike jare. Ons het alles gedoen wat ons kon om Bloemskou vir die gemeenskap te bewaar en ons maak hierdie jaar staat op almal se ondersteuning. Moet dit nie misloop nie! Bloemskou 2022 bied die beste vermaak, uitstallers, landboukampioenskappe en ‘n uitstekende bemarkingsgeleentheid. Ten spyte van die stygende kostes, bring die Bloemskou sy uitstallers en besoekers 2020-tariewe,” sluit Prinsloo af.
Vir meer inligting, kontak marketing@ofm.co.za.


Why OFM
OFM, the Sound of Your Life, is Central South Africa’s premier commercial radio station, offering a mix of music, news and entertainment. The station celebrated 35 years in the broadcasting industry in 2021. OFM is part of the Central Media Group, with its head office in Bloemfontein, and a satellite studio in Welkom.
The station serves the affluent SEM 7-10 economically active marketplace with a broadcast footprint across the Free State, Northern Cape, southern Gauteng and North West. OFM is synonymous with the people of Central South Africa, and includes a full spectrum of listeners, from urban working moms and dads to corporate professionals, as well as rural communities and agricultural producers.
The station has an incredibly loyal and supportive audience. OFM enjoys one of the highest occurrences of time spent listening to the radio in South Africa. This is achieved by the station’s great music offerings – such as playing listeners their favourite songs on the Request Network and counting down Central South Africa’s 30 biggest hits on the Central SA Top 30.
OFM offers several niche features – including a dedicated agricultural programme with three additional agricultural news updates a day, as well as a dedicated business programme with two additional economic news updates throughout the day.
Sport is close to OFM listeners’ hearts and is what brings much of Central South Africa together. The station is a proud partner, sponsor and supporter of the Cheetahs, Griquas and Leopards rugby teams as well as the Knights, Northern Cape Heat and North West Dragons cricket teams. OFM is committed to living the real good life, while at the same time helping Central South Africans to live their best lives.

Waarom OFM
OFM, die klank van jou lewe, is Sentraal-Suid-Afrika se voorste kommersiële radiostasie, wat ’n verskeidenheid musiek, nuus en vermaak bied. Die stasie het in 2021, 35 jaar in die uitsaaiwese gevier. OFM is deel van die Central Media Group, met sy hoofkantoor in Bloemfontein, en ‘n satellietateljee in Welkom.
Die stasie bedien die welvarende SEM 7-10 ekonomies aktiewe mark met ‘n uitsaaigebied wat die Vrystaat, Noord-Kaap, Suid-Gauteng en Noordwes insluit. OFM is sinoniem met die mense van Sentraal Suid-Afrika, en sluit ‘n volle spektrum van luisteraars in, van stedelike werkende ouers, tot korporatiewe professionele persone, sowel as landelike gemeenskappe en landbouprodusente.
Die stasie het ‘n ongelooflike lojale en ondersteunende gehoor. OFM geniet een van die hoogste voorkoms van tyd wat spandeer word om na die radio te luister in Suid-Afrika. Dit word bereik deur die stasie se gepaste musiekaanbiedinge –luisteraars kan hul gunstelingliedjies op die Request Network versoek en op Saterdae kan hulle inskakel om saam Sentraal-Suid-Afrika se 30 grootste treffers op die Central SA Top 30 af te tel.
OFM bied verskeie niskenmerke – insluitend ‘n toegewyde landbouprogram met drie bykomende landbounuusopdaterings per dag, sowel as ‘n toegewyde besigheidsprogram met twee bykomende ekonomiese nuusopdaterings deur die loop van die dag.
Sport lê OFM-luisteraars na aan die hart en dit is wat baie Sentraal-Suid-Afrikaner bymekaar bring. Die stasie is ‘n trotse vennoot, borg en ondersteuner van die Cheetahs, Griekwas en Luiperds rugbyspanne. OFM is daartoe verbind om die regte goeie lewe te lei, en terselfdertyd Sentraal-Suid-Afrikaners te help om hul beste lewens te lei.

You may also like