OFM_Best-of-Bloem-advert-WIN

OFM Best in Bloem for 10 years running

Winning the Best of Bloemfontein in the Bloemfontein Courant’s Reader’s Choice Awards 2022 for Best Local Radio Station, Best Local Radio Show and Best Local Radio Personality, OFM has once again shown that, in the words of presenter Yolanda Maartens, the radio station goes with the people of Bloemfontein “in their cars, at their desks at work, to sing along to in their showers, to spread joy when someone is sad, to bring memories back and to create new ones”.

Mid-Morning Magic, weekdays from 09:00 to 12:00, walked away with the Best Local Radio Show award. The show is hosted by Maartens, who also won the Best Local Radio Personality award.

“I feel incredibly humbled to have won two Best of Bloemfontein categories this year. With it being my tenth year in commercial radio and also the tenth year of the awards, it makes it even more special to be recognised by readers and listeners across Bloemfontein,” says Maartens-Brown.

She explains her show is really focused on the listener.

“I want them to have a good time with me during my three hours in studio. I want my show to be a place where they can get expert insight into things that are important to them: their families, music, lifestyle and their workspace. I don’t take a minute behind the microphone for granted as I feel I have a responsibility towards my audience to be sincere, to be kind and to be myself.”
Maartens further adds that OFM is also the “Sound of My Life and I really enjoy what I do”.

“There is music for every moment, and I’m blessed to make moments for listeners in Bloemfontein and across Central SA. Thank you to each person who voted,” she concludes.

OFM_Best-of-Bloem-advert-WIN-full

OFM’s Programme Manager, Tim Thabethe, says OFM is pleased that Mid-Morning Magic has been recognised as the programme that enriches people’s lives and that the show is enjoyed enough to be rewarded for its hard work.

“Yolanda is an amazing presenter. Her personality is one that clearly resonates with the OFM audience. Her wins prove the value that Yolanda imparts to everyone who listens.”

Thabethe adds that to be awarded Best Local Radio Station for the tenth year running, on the tenth anniversary of the Best of Bloemfontein Awards, “carries no higher honour. It’s a great feeling when your community acknowledges your effort.”

Bloemfontein Courant launched the Best of Bloemfontein competition in 2013. Readers can vote in more than 70 categories, which cover a wide range of industries. All the winners can be viewed at bestofbloemfontein.co.za.

For more info, contact marketing@ofm.co.za.

Why OFM

OFM, the Sound of Your Life, is Central South Africa’s premier commercial radio station, offering a mix of music, news, and entertainment. The station celebrated 35 years in the broadcasting industry in 2021. OFM is part of the Central Media Group, with its head office in Bloemfontein, and a satellite studio in Welkom.

The station serves the affluent SEM 7-10 economically active marketplace with a broadcast footprint across the Free State, Northern Cape, southern Gauteng and North West. OFM is synonymous with the people of Central South Africa, and includes a full spectrum of listeners, from urban working moms and dads to corporate professionals, as well as rural communities and agricultural producers.

The station has an incredibly loyal and supportive audience. OFM enjoys one of the highest occurrences of time spent listening to the radio in South Africa. This is achieved by the station’s great music offerings – such as playing listeners their favourite songs on the Request Network and counting down Central South Africa’s 30 biggest hits on the Central SA Top 30.

OFM offers several niche features – including a dedicated agricultural programme with three additional agricultural news updates a day, as well as a dedicated business programme with two additional economic news updates throughout the day.

Sport is close to OFM listeners’ hearts and is what brings much of Central South Africa together. The station is a proud partner, sponsor, and supporter of the Cheetahs, Griquas and Leopards rugby teams as well as the Knights, Heat and Dragons cricket teams. OFM is committed to living the real good life, while at the same time helping Central South Africans to live their best lives.

 

OFM Beste in Bloem vir 10de jaar agtereenvolgens

Met die toekenning van die Best of Bloemfontein in Bloemfontein Courant se Reader’s Choice-toekennings 2022 vir die beste plaaslike radiostasie, die beste plaaslike radioprogram en die beste plaaslike radiopersoonlikheid, het OFM weer eens bewys dat, in die woorde van aanbieder Yolanda Maartens, die radiostasie die mense van Bloemfontein vergesel “in hul motors, by hul lessenaars by die werk, wanneer hulle saamsing in die stort, om aan mense vreugde te bring wanneer iemand hartseer is, om herinneringe op te roep en om nuwes te skep”.

Mid-Morning Magic, weeksdae van 09:00 tot 12:00, het met die Beste Plaaslike Radioprogram-toekenning weggestap. Die program word aangebied deur Maartens, wat ook die toekenning vir die beste plaaslike radiopersoonlikheid gewen het.

“Ek voel ongelooflik nederig omdat ek vanjaar twee Best of Bloemfontein-kategorieë gewen het. Aangesien dit my tiende jaar in kommersiële radio is en dit ook die tiende jaar van die toekennings is, is dit nog meer spesiaal om deur lesers en luisteraars regoor Bloemfontein erken te word,” vertel Maartens.

Sy voeg by dat haar program regtig op die luisteraar gefokus is.

“Ek wil hê dat hulle lekker saam met my moet kuier gedurende my drie ure in die ateljee. Ek wil hê dit moet ’n plek wees waar luisteraars kundige raad kan kry oor dinge wat vir hulle belangrik is: hul gesinne, musiek, leefstyl en hul werk. Ek aanvaar nie ‘n minuut agter die mikrofoon as vanselfsprekend nie, want ek voel ek het ‘n verantwoordelikheid teenoor my gehoor om opreg te wees, vriendelik te wees en myself te wees.”

Maartens noem ook OFM is “die Klank Van My Lewe en ek geniet wat ek doen baie”.

“Daar is musiek vir elke oomblik, en ek is geseënd om oomblikke vir luisteraars in Bloemfontein en regoor Sentraal-SA te maak. Dankie aan elke persoon wat gestem het,” sluit sy af.

OFM se programbestuurder Tim Thabethe sê OFM is verheug dat Mid-Morning Magic erkenning ontvang het as die program wat mense se lewens verryk en dat die program so geniet word om vir die harde werk wat dit verg, beloon te word.

“Yolanda is ‘n ongelooflike aanbieder. Haar persoonlikheid vind aanklank by die OFM-gehoor. Die feit dat sy twee toekennings gewen het, bewys die waarde wat Yolanda toevoeg.”

Thabethe voeg by dat om vir die tiende jaar agtereenvolgens aangewys te word as Beste Plaaslike Radiostasie, op die tiende herdenking van die Best of Bloemfontein-toekennings, “is ’n nóg groter eer. Dit is ’n wonderlike gevoel wanneer jou gemeenskap jou pogings erken.”

Bloemfontein Courant het die Best of Bloemfontein-kompetisie in 2013 begin. Lesers kan in meer as 70 kategorieë stem, wat ‘n wye verskeidenheid ondernemings insluit. Al die wenners word op bestofbloemfontein.co.za genoem.

Vir meer inligting, kontak marketing@ofm.co.za.

Waarom OFM

OFM, die klank van jou lewe, is Sentraal-Suid-Afrika se voorste kommersiële radiostasie, wat ’n verskeidenheid musiek, nuus en vermaak bied. Die stasie het in 2021, 35 jaar in die uitsaaiwese gevier. OFM is deel van die Central Media Group, met sy hoofkantoor in Bloemfontein, en ‘n satellietateljee in Welkom.

Die stasie bedien die welvarende SEM 7-10 ekonomies aktiewe mark met ‘n uitsaaigebied wat die Vrystaat, Noord-Kaap, Suid-Gauteng en Noordwes insluit. OFM is sinoniem met die mense van Sentraal Suid-Afrika, en sluit ‘n volle spektrum van luisteraars in, van stedelike werkende ouers, tot korporatiewe professionele persone, sowel as landelike gemeenskappe en landbouprodusente.

Die stasie het ‘n ongelooflike lojale en ondersteunende gehoor. OFM se luisteraars bestee van die meeste tyd wat luisteraars in Suid-Afrika bestee om radio te luister. Dit word bereik deur die stasie se gepaste musiekaanbiedinge – luisteraars kan hul gunstelingliedjies op die Request Network versoek en op Saterdae kan hulle inskakel om saam Sentraal-Suid-Afrika se 30 grootste treffers op die Central SA Top 30 af te tel.

OFM bied verskeie nisprogramme aan – insluitend ‘n toegewyde landbouprogram met drie bykomende landbounuusopdaterings per dag, sowel as ‘n toegewyde besigheidsprogram met twee bykomende ekonomiese nuusopdaterings deur die loop van die dag.

Sport lê OFM-luisteraars na aan die hart en dit is wat baie Sentraal-Suid-Afrikaners bymekaar bring. Die stasie is ‘n trotse vennoot, borg en ondersteuner van die Cheetahs-, Griekwas- en Luiperds-rugbyspanne, asook die Knights, Heat en Dragons krieketspanne. OFM is daartoe verbind om die regte goeie lewe te lei, en terselfdertyd Sentraal-Suid-Afrikaners te help om hul beste lewens te lei.

You may also like