Anything-can-happen-day

O-mazing Leap Day celebrated on OFM

OFM, the sound of your life broke all the rules to turn the radio station on its head during Leap Day to allow ‘anything to happen’.

29 February 2024 was earmarked “Anything Can Happen Day” on OFM and the presenters did a great job of surprising and entertaining Central South Africa with chances to win as well as granting their wishes for requests of unusual music choices that may not be heard on a regular basis.

The morning began with modest requests for those who only have a birthday ‘once every four years’ and Good Morning Breakfast presenter Margaret Whitfield even surprised a lucky listener, Stephan Meyer, with cake and balloons.

With the popular Money for Nothing Quiz, the breakfast team’s Shandor Potgieter challenged participants to provide only wrong answers and Corné Calitz succeeded with flying colours and won R3 000. She also received an additional R1 000 for registering as an official OFM listener during our Big Radio Registration campaign.

During the show, Potgieter also shared the exciting news that famous singer, Nadine Blom, will join the team from April.

Mid-Morning Magic’s Yolanda Maartens, in true OFM Art Beat style, asked musicians from Bloemfontein to help her with the programme’s background music as well as perform their version of recent hits.

Pulane Nel-Sekepe delighted the At Lunch audience with her reverse version of “At Lunch Sounds” where listeners could quiz her about a secret sound. During the show, Anny Bruyns and Ashmund Martin also visited McDonald’s in Bloemfontein and handed out cash prizes.

On the Joyride, Nico van der Westhuizen, Nikki van der Linde and Kayla Barker ensured that the day ended on a high musical note, as well as the customary Leap Day marriage proposal – this time from Theunissen. Liana Weideman asked Barend Howard for his hand and their story had the team, as well as some of the listeners who sent in congratulations, in tears.

A final big highlight of the day was the announcement of the winner of flight tickets for someone who has never flown on a plane. Yolanda and Alex du Pisani from Viljoenskroon will soon be able to tick this experience off their bucket list. It was also Alex’s birthday on the day and the couple celebrate their wedding anniversary on the 1st of March.

“Anything Can Happen Day” was a full-fledged celebration of all the magical elements that make radio ‘radio’ and strengthens the bond between the brand, the presenters and the audience to once again establish OFM as an indispensable part of the Central South African experience.

However, fans don’t have to wait four years for the next surprises, 2024 is the year of so much more on OFM – stay tuned and keep an eye on our social media; more is on the way!

For further information, email marketing@ofm.co.za.

Why OFM

OFM, the Sound of Your Life, is Central South Africa’s premier commercial radio station, offering a mix of music, news, and entertainment. The station celebrates 38 years in the broadcasting industry this year. OFM is part of the Central Media Group, with its head office in Bloemfontein.

The station serves the affluent SEM 7-10 economically active marketplace with a broadcast footprint across the Free State, Northern Cape, southern Gauteng and North West. OFM is synonymous with the people of Central South Africa, and includes a full spectrum of listeners, from urban working moms and dads to corporate professionals, as well as rural communities and agricultural producers.

The station has an incredibly loyal and supportive audience. OFM enjoys one of the highest occurrences of time spent listening to the radio in South Africa. This is achieved by the station’s great music offerings – such as playing listeners their favourite songs on the Request Network and counting down Central South Africa’s 30 biggest hits on the Central SA Top 30.

OFM offers several niche features – including a dedicated agricultural programme with three additional agricultural news updates a day, as well as a dedicated business programme.

Sport is close to OFM listeners’ hearts and is what brings much of Central South Africa together. The station is a proud partner, sponsor, and supporter of the Cheetahs, Griquas and Leopards rugby teams as well as the Knights, Heat and Dragons cricket teams. OFM is committed to living the real good life, while at the same time helping Central South Africans to live their best lives.

Opwindende Skrikkeldag op OFM gevier

OFM, die klank van jou lewe het op Skrikkeldag die radiostasie behoorlik op sy kop gedraai, die reëls by die venster uitgesmyt en toegelaat dat enige iets kan gebeur.

29 Februarie 2024 is geoormerk as “Anything Can Happen Day” op OFM en die omroepers het hulle goed van hul taak gekwyt om Sentraal-Suid-Afrika te verras en te vermaak met kanse om te wen asook om hul gunsteling ongewone musiekkeuses te speel wat dalk nie daagliks gehoor kan word nie.

Die oggend het begin met beskeie versoeke vir diegene wat net ‘een keer elke vier jaar verjaar’ tot Good Morning Breakfast aanbieder, Margaret Whitfield, wat ’n gelukkige luisteraar, Stephan Meyer, verras het met koek en ballonne.

Met die gewilde Money for Nothing Quiz het die ontbytspan se Shandor Potgieter deelnemers die uitdaging gestel om net verkeerde antwoorde te verskaf en Corné Calitz het met vlieënde vaandels geslaag en R3 000 losgeslaan. Sy het ook ’n bykomende R1 000 gewen omdat sy as ’n amptelike OFM-luisteraar geregistreer het tydens ons Groot Radio Registrasie veldtog.

In die program het Potgieter ook die opwindende nuus gedeel dat bekende sanger, Nadine Blom, vanaf April by die span aansluit.

Mid-Morning Magic se Yolanda Maartens het in ware OFM Kunsteklop styl musikante van Bloemfontein gevra om haar met die program se agtergrondmusiek te help asook om ’n uitvoering van hul weergawe van onlangse treffers te gee.

Pulane Nel-Sekepe het die At Lunch gehoor gaande gehad met haar omgekeerde weergawe van “At Lunch Sounds” waar luisteraars haar kon vasvra met ’n geheime klank. Gedurende die etensprogram het Anny Bruyns en Ashmund Martin ook by McDonald’s in Bloemfontein gedraai en kontantpryse uitgedeel.

Op die Joyride, het Nico van der Westhuizen, Nikki van der Linde en Kayla Barker gesorg dat die dag afsluit op ’n hoë musikale noot, asook die gebruiklike Skrikkeldag huweliksaanbod – die keer van Theunissen. Liana Weideman het Barend Howard die ‘ja-woord’ gevra en dié twee se storie het die span, asook van die luisteraars wat gelukwense ingestuur het, in trane gehad.

’n Laaste groot hoogtepunt van die dag was die aankondiging van die wenner van vliegkaartjies vir iemand wat nog nooit op ’n vliegtuig gevlieg het nie. Yolanda en Alex du Pisani van Viljoenskroon sal eersdaags hierdie ervaring op hul wenslys afmerk. Dit was ook die dag Alex se verjaarsdag en die paartjie vier op die 1ste Maart hul huweliksherdenking.

“Anything Can Happen Day” was ’n volwaardige viering van al die magiese elemente wat radio ‘radio’ maak en versterk die band tussen die handelsmerk, die omroepers en die gehoor om OFM weereens as ’n onmisbare deel van die Sentraal-Suid-Afrikaanse ervaring te vestig.

Aanhangers hoef egter nie vier jaar te wag vir die volgende verrassings nie, 2024 is die jaar van soveel meer op OFM – bly ingeskakel en hou ons sosiale media dop; meer is op pad! Vir meer inligting, e-pos marketing@ofm.co.za.

Waarom OFM

OFM, die klank van jou lewe, is Sentraal-Suid-Afrika se voorste handelsradiostasie, wat ’n verskeidenheid musiek, nuus en vermaak bied. Die stasie vier vanjaar reeds 38 jaar in die uitsaaiwese. OFM is deel van die Central Media Group, met sy hoofkantoor in Bloemfontein.

Die stasie bedien die welvarende SEM 7-10 ekonomies aktiewe mark met ’n uitsaaigebied wat die Vrystaat, Noord-Kaap, Suid-Gauteng en Noordwes insluit. OFM is sinoniem met die mense van Sentraal Suid-Afrika, en sluit ’n volle spektrum van luisteraars in, van stedelike werkende ouers, tot korporatiewe professionele persone, sowel as landelike gemeenskappe en landbouprodusente.

Die stasie het ’n ongelooflike lojale en ondersteunende gehoor. OFM se luisteraars spandeer van die meeste tyd wat luisteraars in Suid-Afrika spandeer om radio te luister. Dit word bereik deur die stasie se gepaste musiekaanbiedinge – luisteraars kan hul gunstelingliedjies op die Request Network versoek en op Saterdae kan hulle inskakel om saam Sentraal-Suid-Afrika se 30 grootste treffers op die Central SA Top 30 af te tel.

OFM bied verskeie nisprogramme aan – insluitend ’n toegewyde landbouprogram met drie bykomende landbounuusopdaterings per dag, asook as ’n toegewyde sakeprogram.

Sport lê OFM-luisteraars na aan die hart en dit is wat baie Sentraal-Suid-Afrikaners bymekaar bring. Die stasie is ’n trotse vennoot, borg en ondersteuner van die Cheetahs-, Griekwas- en Luiperds-rugbyspanne, asook die Knights, Heat en Dragons krieketspanne. OFM is daartoe verbind om die waarlike goeie lewe te lei, en terselfdertyd Sentraal-Suid-Afrikaners te help om hul beste lewens te lei.

You may also like