CMG-turns-10

Central Media Group turns ten!

Central Media Group – Central South Africa’s leading media and Entertainment Company, specializing in broadcasting, new media, and publishing – celebrates ten years in 2022.

It was in 2012 that Central Media Group (CMG) was born, from the historic Radio Oranje and Seyalemoya Communications.

CMG now consists of OFM, Digital Platforms, and Mahareng Media and Advertising.

Nick Efstathiou, CMG CEO, explains that Central Media Group is a proudly Central South African business, with staff who are the best at what they do.

“For ten years, this business has led the way, providing marketing solutions to Central South African small to medium enterprises. OFM, Mahareng Media and Advertising (publishers of Bloemfontein Courant and Get It Bloemfontein), and Digital Platforms are remarkable at providing solutions in and on radio, in print, in the digital space, and in eventing. I am so blessed to lead a 100-plus strong team of individuals who bring their best each day.”

OFM, the Sound of Your Life, is Central South Africa’s premier commercial radio station, offering a mix of music, news, and entertainment. The station celebrated 35 years in the commercial radio sector in 2021. OFM has its head office in Bloemfontein and a satellite studio in Welkom. The station serves the affluent SEM 7-10 economically active marketplace with a broadcast footprint across the Free State, Northern Cape, Southern Gauteng, and North West. OFM is synonymous with the people of Central South Africa and includes a full spectrum of listeners, from urban working moms and dads to corporate professionals, as well as rural communities and agricultural producers. The station has an incredibly loyal and supportive audience, with it enjoying one of the highest occurrences of time spent listening to radio in South Africa.

Digital Platforms is a strategic website design and development company. In June 2007, OFM birthed Digital Platforms with a specific focus on online advertising. Today, the Digital Platforms team consists of developers and designers operating as a stand-alone business in the Central Media Group. Digital Platform’s services have expanded to include website design and development, social media marketing, search engine optimization, website hosting, e-commerce development, and, most recently, mobile application development.

Since Mahareng Media and Advertising’s establishment in 2006, it has become the number one print media platform in Central South Africa. Mahareng proudly offers design and print services as well as custom-fit solutions to its clients. Its main flagship publications are Bloemfontein Courant and Get It Bloemfontein. Bloemfontein Courant is a free community newspaper with news relevant to the local community of Bloemfontein, with 45 000 copies distributed on a Thursday. Get It Bloemfontein is a one-stop glossy magazine, featuring local people, shopping, and lifestyle. Its other publications include The Woodpecker/Die Houtkapper, Fichardt Park Neighbourhood Association Magazine, and Wild Olive Estate Magazine. Mahareng Media and Advertising also hosts the popular annual Best of Bloemfontein Readers’ Choice Awards, which celebrated its 10th year in October 2022.

For more info, contact Nick Efstathiou at nick@centralmediagroup.co.za.

 

Central Media Group word tien!

Central Media Group – Sentraal Suid-Afrika se voorste media- en vermaaklikheidsmaatskappy, wat spesialiseer in uitsaaiwese, nuwe media en uitgewery – vier tien jaar in 2022.

Dit was in 2012 wat Central Media Group (CMG) gebore is, van die historiese Radio Oranje en Seyalemoya Communications.

CMG bestaan nou uit OFM, Digital Platforms, en Mahareng Media and Advertising.

Nick Efstathiou, CMG HUB, verduidelik dat Central Media Group ‘n trots Sentraal-Suid-Afrikaanse onderneming is met personeel wat die beste is in wat hulle doen.

“Vir tien jaar het hierdie besigheid die voortou geneem en bemarkingsoplossings aan Sentraal-Suid-Afrika se klein tot medium ondernemings verskaf. OFM, Mahareng (uitgewers van Bloemfontein Courant en Get It Bloemfontein), en Digital Platforms is merkwaardig in die verskaffing van oplossings in en op radio, in druk, in die digitale ruimte en met sosiale geleenthede. Ek is so geseënd om ‘n sterk span van meer as 100 individue te lei wat elke dag hul beste bring.”

OFM, die klank van jou lewe, is Sentraal-Suid-Afrika se voorste kommersiële radiostasie wat ’n verskeidenheid musiek, nuus en vermaak bied. Die stasie het in 2021 35 jaar in die kommersiële radiobedryf gevier. OFM het sy hoofkantoor in Bloemfontein en ‘n satellietateljee in Welkom. Die stasie bedien die welvarende SEM 7-10 ekonomies-aktiewe mark met ‘n uitsaaigebied wat strek oor die Vrystaat, Noord-Kaap, Suid-Gauteng en Noordwes. OFM is sinoniem met die mense van Sentraal-Suid-Afrika en sluit ‘n volle spektrum van luisteraars in, van stedelike werkende mammas en pappas, tot korporatiewe professionele persone, sowel as landelike gemeenskappe en landbouprodusente. Die stasie het ‘n ongelooflike lojale en ondersteunende gehoor. OFM se luisteraars spandeer van die meeste tyd wat luisteraars in Suid-Afrika spandeer om radio te luister.

Digital Platforms is ‘n strategiese webwerfontwerp- en -ontwikkelingsmaatskappy. In Junie 2007, het OFM Digital Platforms ontstaan met ‘n spesifieke fokus op aanlyn-advertensies. Vandag bestaan die Digital Platforms-span uit ontwikkelaars en ontwerpers wat as ‘n selfstandige besigheid in die Central Media Group werk. Digital Platforms se dienste het uitgebrei om webwerf-ontwerp en -ontwikkeling, sosiale media-bemarking, soekenjin-optimalisering, webwerfgasheer, e-handelsontwikkeling en, mees onlangs, mobiele toepassingsontwikkeling in te sluit.

Sedert Mahareng Media and Advertising se stigting in 2006, het dit die nommer een gedrukte mediaplatform in Sentraal-Suid-Afrika geword. Mahareng bied met trots ontwerp- en drukdienste sowel as pasgemaakte oplossings aan sy kliënte. Sy hoof vlagskippublikasies is Bloemfontein Courant en Get It Bloemfontein. Bloemfontein Courant is ‘n gratis gemeenskapskoerant met nuus relevant vir die plaaslike gemeenskap van Bloemfontein, met 45 000 eksemplare wat op ‘n Donderdag versprei word. Get It Bloemfontein is ‘n eenstop-glanstydskrif, met plaaslike mense, inkopies en leefstyl. Ander publikasies sluit in The Woodpecker/Die Houtkapper, Fichardt Park Neighborhood Association Magazine, en Wild Olive Estate Magazine. Mahareng Media and Advertising bied ook die gewilde jaarlikse Best of Bloemfontein Readers’ Choice Awards aan, wat in Oktober 2022 sy 10de jaar gevier het.

Vir meer inligting, kontak Nick Efstathiou by nick@centralmediagroup.co.za.

You may also like