Bloem-in-concert

Bloemfontein talent showcased in extravaganza

The Covid-19 pandemic not only had far-reaching implications for the economy, it also had a devastating effect on the creative, arts and entertainment sectors in particular.

As South Africa, and Central South Africa, slowly enters what could cautiously be labelled as ‘recovery’, the time is ripe for audiences to support their beloved artists on stage.

OFM and Bloemfontein Courant are proud to be associated with Bloem in Concert, featuring the cream of local talents from the City of Roses.

Produced by Marlou Strydom, in association with PACOFS, the performance will take place at 19:00 on 19 March 2022 at the Sand du Plessis Theatre in Bloemfontein.

The concert will feature Cezanne Yzelle, Gerduan Kemp, Mario Lategan, Ella Kotze, Corneil Müller, Lise-Maré Markgraaf and Arend Brink Jr., accompanied by an 11-piece ensemble, under the baton of musical producer and arranger Heinrich Lategan.

Celebrating the talents of local musical celebrities, Bloem in Concert will feature original singles by the singers as well as collaborative works that will feature them as never heard before. Bloem in Concert will also feature a range of debut live performances, such as Anton Esterhuyse’s Song of Resilience, released in December and specially arranged for the performance.

“It is exciting to think a staged show can take place once again in one of South Africa’s premier venues. Marlou and his team have put together something very special. OFM and Bloemfontein Courant are thrilled to be part of this event,” says Nick Efstathiou, CEO of the Central Media Group which has interests in OFM and Bloemfontein Courant.

Strydom explains that Bloem in Concert is not just a passion project: “It is a movement that I want to initiate in Bloemfontein to support the return and progression of music in Bloemfontein. We have so many great musicians, artists and singers and I just decided that it is time to give them a proper platform for a proper performance. For the first time in two years, Bloemfontein will be able to experience such a grandiose performance with world-class musicians and singers. Join us for this once-in-a-lifetime performance!”

Tickets are available at the PACOFS Ticket Office at R100 per person or R80 per person for group bookings of five or more.

For more information, contact marketing@ofm.co.za.

Why OFM

OFM, the Sound of Your Life, is Central South Africa’s premier commercial radio station, offering a mix of music, news and entertainment. The station celebrated 35 years in the broadcasting industry in 2021. OFM is part of the Central Media Group, with its head office in Bloemfontein, and a satellite studio in Welkom.

The station serves the affluent SEM 7-10 economically active marketplace with a broadcast footprint across the Free State, Northern Cape, southern Gauteng and North West. OFM is synonymous with the people of Central South Africa, and includes a full spectrum of listeners, from urban working moms and dads to corporate professionals, as well as rural communities and agricultural producers.

The station has an incredibly loyal and supportive audience. OFM enjoys one of the highest occurrences of time spent listening to the radio in South Africa. This is achieved by the station’s great music offerings – such as playing listeners their favourite songs on the Request Network and counting down Central South Africa’s 30 biggest hits on the Central SA Top 30.

OFM offers several niche features – including a dedicated agricultural programme with three additional agricultural news updates a day, as well as a dedicated business programme with two additional economic news updates throughout the day.

Sport is close to OFM listeners’ hearts and is what brings much of Central South Africa together. The station is a proud partner, sponsor and supporter of the Cheetahs, Griquas and Leopards rugby teams. OFM is committed to living the real good life, while at the same time helping Central South Africans to live their best lives.

 

Bloemfontein talent ten toon in skouspel

Die Covid-19-pandemie het nie net verreikende implikasies vir die ekonomie gehad nie, dit het ook ’n verwoestende uitwerking op veral die kreatiewe, kuns- en vermaaklikheidsektor gehad.

Terwyl Suid-Afrika, en Sentraal-Suid-Afrika, stadig na wat versigtig as ‘herstel’ bestempel kan word, beweeg, is die tyd ryp vir gehore om hul geliefde kunstenaars op die verhoog te ondersteun.

OFM is trots om met Bloem in Concert, wat die room van plaaslike talent in die Rosestad verteenwoordig, geassosieer te word.

Vervaardig deur Marlou Strydom in samewerking met PACOFS, word die opvoering om 19:00 op 19 Maart 2022 by die Sand du Plessis Teater in Bloemfontein gehou.

Die konsert sluit in: Cezanne Yzelle, Gerduan Kemp, Mario Lategan, Ella Kotze, Corneil Müller, Lise-Maré Markgraaf en Arend Brink Jr., begelei deur ‘n 11-stuk ensemble, onder leiding van die musikale vervaardiger en verwerker Heinrich Lategan.

Ter viering van die talente van plaaslike musikale bekendes, sal Bloem in Concert oorspronklike enkelsnitte deur die sangers aanbied asook samewerkende items wat nog nooit tevore gehoor is nie. Bloem in Concert sal ook ‘n reeks debuut-lewendige optredes aanbied, soos Anton Esterhuyse se Song of Resilience, wat in Desember uitgereik is en spesiaal vir die uitvoering verwerk is.

“Dit is opwindend om te dink dat ‘n verhoofopvoering weer in een van Suid-Afrika se voorste lokale kan plaasvind. Marlou en sy span het iets baie spesiaal saamgestel. OFM en Bloemfontein Courant is verheug om deel te wees van hierdie geleentheid,” sê Nick Efstathiou, HUB van die Central Media Group met belange in OFM en Bloemfontein Courant.

Strydom verduidelik dat Bloem In Concert nie net ’n passieprojek is nie: “Dit is ’n beweging wat ek in Bloemfontein wil begin om die terugkeer en voortuitgang van musiek in Bloemfontein te ondersteun. Ons het soveel wonderlike musikante, kunstenaars en sangers en ek het net besluit dat dit tyd is om vir hulle ‘n behoorlike platform te gee vir ‘n behoorlike optrede. Bloemfontein sal vir die eerste keer in twee jaar so ‘n grootse vertoning saam met wêreldklas musikante en sangers kan beleef. Sluit by ons aan vir hierdie besonderse skouspel!”

Kaartjies is by die PACOFS-kaartjiekantoor beskikbaar teen R100 per persoon of R80 per persoon vir groepbesprekings van vyf of meer.

Vir meer inligting kontak, marketing@ofm.co.za.

Waarom OFM

OFM, die klank van jou lewe, is Sentraal-Suid-Afrika se voorste kommersiële radiostasie, wat ’n verskeidenheid musiek, nuus en vermaak bied. Die stasie het in 2021, 35 jaar in die uitsaaiwese gevier. OFM is deel van die Central Media Group, met sy hoofkantoor in Bloemfontein, en ‘n satellietateljee in Welkom.

Die stasie bedien die welvarende SEM 7-10 ekonomies aktiewe mark met ‘n uitsaaigebied wat die Vrystaat, Noord-Kaap, Suid-Gauteng en Noordwes insluit. OFM is sinoniem met die mense van Sentraal Suid-Afrika, en sluit ‘n volle spektrum van luisteraars in, van stedelike werkende ouers, tot korporatiewe professionele persone, sowel as landelike gemeenskappe en landbouprodusente.

Die stasie het ‘n ongelooflike lojale en ondersteunende gehoor. OFM geniet een van die hoogste voorkoms van tyd wat spandeer word om na die radio te luister in Suid-Afrika. Dit word bereik deur die stasie se gepaste musiekaanbiedinge –luisteraars kan hul gunstelingliedjies op die Request Network versoek en op Saterdae kan hulle inskakel om saam Sentraal-Suid-Afrika se 30 grootste treffers op die Central SA Top 30 af te tel.

OFM bied verskeie niskenmerke – insluitend ‘n toegewyde landbouprogram met drie bykomende landbounuusopdaterings per dag, sowel as ‘n toegewyde besigheidsprogram met twee bykomende ekonomiese nuusopdaterings deur die loop van die dag.

Sport lê OFM-luisteraars na aan die hart en dit is wat baie Sentraal-Suid-Afrikaner bymekaar bring. Die stasie is ‘n trotse vennoot, borg en ondersteuner van die Cheetahs, Griekwas en Luiperds rugbyspanne. OFM is daartoe verbind om die regte goeie lewe te lei, en terselfdertyd Sentraal-Suid-Afrikaners te help om hul beste lewens te lei.

You may also like